Tuzla: Akcija proljetnog odvoza krupnog i kabastog otpada

JKP „Komunalac“ d.o.o. Tuzla će prema Programu odvoza i deponovanja komunalnog otpada na području Grada Tuzla za 2016. godinu, u aprilu mjesecu 2016. godine sprovesti Akciju proljetnog odvoza krupnog i kabastog otpada. Proljetna akcija organizovanog…

Ovi putni pravci su prioriteti zimskog održavanja cesta u Tuzli (FOTO)

Sa prestankom padavina, sva raspoloživa mehanizacija je na terenu i radi se na obezbjeđivanju prohodnosti saobraćajnica II i III prioriteta. Saobraćajnice I prioriteta su prohodne i posute abrazivnim materijalom. Konkretniji učinak na terenu očekuje se…