Koja je najbolja zemlja za život za 2021. godinu?

Kako navodi američka medijska kompanija “U.S. News end World Report”, u nedavno objavljenoj listi najboljih zemalja na svijetu za život za 2021. godinu, izabrana je Kanada. Zemlje se kategorišu i biraju prema stepenu agilnosti, moći…

Da li znate koji narod pije najviše na svijetu?

U nekim nacijama alkohol je važan dio kulture, u drugim je strogo zabranjen. Za mnoge nacije konzumacija alkohola je dio kulture. U zemljama poput Francuske, poznate po vinogradima, vino je neizostavni dio svakodnevice, dok je…

BiH je prema najnovijim podacima druga najsiromašnija zemlja Evrope

Stvarna individualna potrošnja (AIC) mjeri materijalnu dobrobit domaćinstva, a BiH je prema najnovijim podacima druga najsiromašnija zemlja Evrope, a od nas je gora samo Bugarska.  Eurostatovi podaci pokazuju da je deset zemalja Evrope po kriteriju materijalne dobrobiti domaćinstva iznad prosjeka.…