Dva miliona KM za rješavanje problema Roma u BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o raspodjeli i kriterijima za dodjelu granta vrijednog dva miliona KM za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, zdravstvene zaštite i…

Islamska zajednica u BiH spremna pomoći u zbinjavanju izbjeglica

Islamska zajednica u BiH je spremna pomoći državi u zbrinjavanju izbjeglica, ali istovremeno apeluje na državne organe da aktiviraju akcione planove i koordinaciona tijela koja su oformljena za ovakve situacije. Islamska zajednica u BiH se…

Ramić potpisuje sporazum o provedbi projekta zatvaranja kolektivnih centara

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić danas će s predstavnicima devet općina i tri kantona potpisati sporazum o saradnji na provođenju državnog projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja-CEB II“. Riječ je…

Odobren novac za stambeno zbrinjavanje Roma i u Tuzli

Vijeće ministara BiH je na posljednjoj sjednici donijelo Odluku o dodjeli granta vrijednog milion konvertibilnih maraka za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u BiH za 2016. godinu. Odlukom su odobrena sredstva Brčko Distriktu…

Za materijalno zbrinjavanje ugroženih osoba u TK 392.000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o raspodjeli sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2016. godinu. Ovom Odlukom utvrđena je raspodjela sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu…

Za stambeno zbrinjavanje Roma 50.000 KM

Federalna vlada odobrila je Federalnom ministarstvu prostornog uređenja odobrila je izdvajanje 50.000 KM za stambeno zbrinjavanje Roma. Data je saglasnost resornom federalnom ministarstvu da ova sredstva udruži s Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH…