DW: Tuzla-međustanica na Balkanskoj ruti

Na putu do Unsko-sanskog kantona i dalje prema zemljama EU, migranti se suočavaju sa mnogim problemima. Tuzla je jedna od stanica gdje svakodnevno dolazi više od stotinu migranata. Svi su u teškom psihofizičkom stanju. “Idem…

Dva miliona KM za rješavanje problema Roma u BiH

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, donijelo je Odluku o raspodjeli i kriterijima za dodjelu granta vrijednog dva miliona KM za rješavanje problema Roma u oblastima zapošljavanja, zdravstvene zaštite i…

Islamska zajednica u BiH spremna pomoći u zbinjavanju izbjeglica

Islamska zajednica u BiH je spremna pomoći državi u zbrinjavanju izbjeglica, ali istovremeno apeluje na državne organe da aktiviraju akcione planove i koordinaciona tijela koja su oformljena za ovakve situacije. Islamska zajednica u BiH se…

Ramić potpisuje sporazum o provedbi projekta zatvaranja kolektivnih centara

Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić danas će s predstavnicima devet općina i tri kantona potpisati sporazum o saradnji na provođenju državnog projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnih smještaja pružanjem javnih stambenih rješenja-CEB II“. Riječ je…

Odobren novac za stambeno zbrinjavanje Roma i u Tuzli

Vijeće ministara BiH je na posljednjoj sjednici donijelo Odluku o dodjeli granta vrijednog milion konvertibilnih maraka za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja u BiH za 2016. godinu. Odlukom su odobrena sredstva Brčko Distriktu…

Za materijalno zbrinjavanje ugroženih osoba u TK 392.000 KM

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na Odluku o raspodjeli sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2016. godinu. Ovom Odlukom utvrđena je raspodjela sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu…