Koliko se u Jugoslaviji moralo raditi za kupovinu automobila?

Mnogi se danas s nostalgijom prisjećaju minulih vremena i bivše države, čak i kad su automobili u pitanju. Plate za automobile Čak ni u sutonu bivše države kada su jugoslovenskim putevima kolale stotine hiljada Zastavinih…