Objediniti sve prijedloge o izmjenama akciza u BiH!

Vijeće ministara formiralo je radnu grupu koja će pripremiti i Vijeću ministara BiH u idućih 10 dana dostaviti nacrt zakona koji će sjediniti sve inicijative za izmjenu Zakona o akcizama, uključujući trošarine na plavi dizel,…

duhan-ilegalno

Usvojiti zakone za smanjenje potrošnje duhana

Članovi Partnerstva za Bosnu i Hercegovinu bez duhanskog dima apelirali su u današnjem otvorenom pismu na sve nivoe vlasti da ispune obaveze preuzete ratificiranjem Okvirne konvencije za kontrolu duhana Svjetske zdravstvene organizacije, a tiču se…

parlamentbih

Odobren Prijedlog Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine

Poslanici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrili su većinom glasova tokom današnjeg zasjedanja u Sarajevu Prijedlog Zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine. To je jedan od zakona iz seta antikoruptivnih propisa koje je…