Central osiguranje i dalje nastavlja s velikim investicijama

Nastavno dosadašnjem pozitivnom poslovnom širenju, Central osiguranje d.d. i dalje ide u pozitivnom pravcu, čemu u prilog ide aktuelna višemilionska akvizicija, kupnja novog tehničkog pregleda u Bosanskoj Krupi. Ovim ugovorom Central osiguranje d.d. i Testing…