Prezentiran projekt TedQual certificiranja Univerziteta u Tuzli

U Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona prezentiran je USAID-ov projekt TedQual certificiranja Univerziteta u Tuzli. Radi se o sveobuhvatnom i kontinuiranom sistemu certifikacije za programe obrazovanja, osposobljavanja i istraživanja u turizmu, koji služi prepoznavanju…