Najveća ljubav je ljubav prema sestri/bratu (FOTO)

Plač iz sobe, lupanje stvarima, vika… zvukovi su koji su česti ukoliko imate više od jednog djeteta, koji još pri tome dijele sobu. Riječi poput „On mi je uzeo”; „Ona je prva…”; „On uvijek može…”…