Uplata premije zdavstvenog osiguranja danas počinje u TK

Uplata premije osiguranja za 2019. godinu i aplikacija markice u zdravstvene knjižice na području Tuzlanskog kantona počinje danas. Visina premije osiguranja za 2019. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka po osiguranom licu. Premija osiguranja plaća se…