Vlada TK izdvaja 620.000 KM za projekte podrške mladima

Vlada je donijela Odluku kojom utvrđuje uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice Podrška mladima u ukupnom iznosu od 620.000 KM. Od ovog iznosa, za 125.000 KM je predviđeno za program subvencioniranja kamata…