Pogledajte sliku: Jeste li optimist ili pesimist?

Ova zanimljiva optička iluzija prikazuje mačku koja hoda po stepenicama. Postoje dva načina na koji možete vidjeti mačku, a to je kako hoda prema gore ili prema dole. Ovisno o vašem odgovoru i vašoj perspektivi,…