Gradsko vijeće Tuzla: Informacija o problemima vezanim za SPO 15. maj

Među zaključcima sa 14. redovne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, održane 22.12.2017.godine. pod tačkom 10. raspravljalo se o problemima vezanim za “SPO 15 maj”. Nakon rasprave usvojeni su slijedeći zaključci: Gradsko vijeće Tuzla traži da Služba…

Grad Tuzla počinje sa organizacijom Nove godine na Trgu slobode

Jučer je održana 16. redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzle na kojoj je između ostalog razmatrana i usvojena inicijativa predsjednika Kluba vijećnika BOSS-a Mirnesa Ajanovića za javnu proslavu i doček Nove godine na Trgu slobode. Tom prilikom usvojeni…