Baka Bosiljka: Ubilo me kad sam dobila kaznu za pečenje rakije

Propisi EU zabranjuju svaku neregistrovanu proizvodnju alkohola. Svi koji je proizvode i za osobne potrebe, moraju se registrirati. Za lične potrebe može se proizvesti 50 litara godišnje. Pa zar je dotle došlo da nama starcima…