Ponedjeljak, 24. Juni 2019.
Tuzlanski.ba logo
Preuzmite sliku

Zvizdić: Pozivamo Tužilaštvo BiH da reaguje, odluka Vijeća ministara će biti realizirana

Povodom skandalozne odluke MUP-a HNK-a da vrati konvoj s migrantima na područje Kantona Sarajevo oglasio se i predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić koji je poručio policiji HNK da ne ugrožava ustavni poredak BiH jer će snositi posljedice. Pozvao je Tužilaštvo BiH da reaguje i kazao da će odluka Vijeća ministara o premještanju migranata biti realizirana.

“Zakonski neutemeljenu i vannadležnu naredbu MUP-a HNK da se autobusi sa migrantima zaustave ispred Konjica i da im se ne dozvoli prolaz na odredište u objekt u Sakakovcu koji je u nadležnosti državnih organa, smatram najgrubljim kršenjem zakona i sprečavanjem državnih organa u provođenju državnih nadležnosti, a posebno zbog činjenice da smo prije par dana, a i jučer, jasno saopćili da migrante koji se nalaze na otvorenim prostorima u BiH treba smjestiti na human i čovjeku dostojan način”, kazao je Zvizdić.

Istakao je da je neprihvatljivo da se bilo ko poigrava s osobama koje su u nevolji, posebno zbog činjenice da je Vijeće ministara na prošloj sjednici usvojilo Nacrt akcionog plana hitnih mjera kojim su nadležna tijela svih nivoa vlasti Bosne i Hercegovine zadužena da hitno stave u funkciju sve raspoložive kapacitete u cilju adekvatnog prihvata, smještaja i zbrinjavanja migranata, naročito ranjivih kategorija, a u skladu sa Ustavom i važećim zakonima Bosne i Hercegovine i prihvaćenim međunarodnim standardima, te da u roku od 48 sati organizuju transfer i smještaj migranata koji su trenutno bez adekvatnog smještaja.

“Ministarstvo sigurnosti je pokrenulo aktivnosti u cilju realizacije navedenog zaključka Vijeća ministara BiH i poduzelo sve potrebne mjere kako bi se osigurao transfer i smještaj migranata u izbjegličko-prihvatni centar Salakovac. Potrebno je posebno naglasiti da su sva kretanja i boravak stranaca i azilanata u BiH regulisani Zakonom o strancima i Zakonom o azilu, u koji su inkorporirani međunarodni standardi iz ove oblasti, kao i relevantne odredbe evropske pravne stečevine. Radi se, također, o isključivoj ustavnoj nadležnosti institucija BiH i na ovaj način je spriječeno provođenje ustavnih nadležnosti institucija”, rekao je Zvizdić.

S obzirom da prema članu Ustava Bosne i Hercegovine postoji sloboda kretanja širom države, očekuje da će u što skorijem roku konvoj s migrantima biti proveden do izbjegličko-prihvatnog centra Salakovac.

“Osim toga, Krivični zakon BiH propisuje krivičnu odgovornost za napad na ustavni poredak i propisuje kažnjavanje za ugrožavanje osoba pod međunarodno- pravnom zaštitom. Zbog toga pozivamo Tužilaštvo BiH na hitnu reakciju i još jednom naglašavamo da će državne institucije BiH iskoristiti sve svoje ustavne, zakonske i institucionalne kapacitete i da ce odluka Vijeća ministara BiH i Ministarstva sigurnosti biti realizirana. Još jednom pozivamo MUP HNK da ne sprečavaju provođenje odluka institucija BiH i da ne ugrožavaju ustavni poredak BiH i osobe pod međunarodno-pravnom zaštitom, jer će u protivnom i naredbodavci i izvršioci morati snositi sankcije prema navedenim odredbama Krivičnog zakona BiH”, poručio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH. (Tuzlanski.ba)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje