Ponedjeljak, 20. Septembra 2021.
Tuzlanski.ba logo

Vlada TK: Izvršena preraspodjela planiranih sredstava za boračku populaciju

Preuzmite sliku

Vlada Tuzlanskog kantona danas je na sjednici donijela Odluku o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja a kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko – invalidske zaštite.

Ovim izmjenama izvršena je unutrašnja preraspodjela planiranih sredstava u okviru pozicije Dopunska prava iz boračko – invalidske zaštite i ostala izdvajanja za korisnike BIZ-a, s onih pozicija gdje je zabilježen nešto manji broj zahtjeva, na one pozicije gdje se očekuje veći broj aplikacija, ili gdje su potrebna značajnija sredstva.

– Prije svega, radi se o pravu na pomoć u liječenju, planirano je 515 hiljada KM, umjesto ranijih 537 hiljada KM. Za liječenje u inostranstvu 15 hiljada KM, a za liječenje u zemlji 500 hiljada KM. Dakle, u odnosu na raniju odluku došlo je do umanjenja sredstava u budžetu za ovu stavku – izjavio je ministar za boračka pitanja Fedahija Ahmetović.

Za ortopedska pomagala odvojeno je 945 hiljada KM, a 160 hiljada KM predviđeno je za banjsko liječenje.

Na poziciji prava za obavljanje pripravničko – volonterskog staža, stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, ranijim programom je planirano 550 hiljada KM, dok nova Odluka ta sredstva uvećava za 50 hiljada KM.

Kada je riječ o stipendiranju, sredstva su umanjena za deset hiljada kroz realizaciju programa, a zbog činjenice da svi studenti nisu dostavili potvrdu o upisu narednog semestra.

– Na poziciji prava pomoć u slučaju smrti, predviđeno je 250 hiljada KM – izjavio je Ahmetović.

Za jednokratne novčane pomoći predviđeno je 540 hiljada KM, od čega je za rješavanje socijalnih potreba 500 hiljada KM, dok je za nabavku udžbenika planirano preostalih 40 hiljada KM.

– Najveća izmjena u ovom programu je pravo na novčano-egzistencijalnu naknadu. Predhodnih programom je planirano 8,5 miliona KM, a novom Odlukom ovo pravo će biti realizirano u iznosu 9,6 miliona KM – izjavio je Ahmetović.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje