Za liječenje boračke populacije iz TK na raspolaganju pet banja u FBiH

Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Senada Dizdarević potpisala je danas sa predstavnicima pet banjskih lječilišta s područja FBiH Sporazum o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja boračkoj populaciji za 2024.  Riječ je o banjama “Ilidža” Gradačac,…

Terzo: Vlada FBiH dnevno osigurava milion maraka za boračku populaciju

Pomoćnik federalnog ministra za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Mirza Terzo izrazio je zadovoljstvo ovogodišnjim budžetom resornog federalnog ministarstva većim od 358 miliona KM, kao i provođenjem izmijenjenog seta boračkih zakona kojim su stvoreni…

Za zapošljavanje i samozapošljavanje boračke populacije 1,5 miliona KM

Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Zoran Blagojević potpisao je danas ugovore sa braniocima i članovima njihovih porodica o ostvarivanju novčanih sredstava za samozapošljavanje i zapošljavanje. Ministarstvo je nakon provedene procedure utvrdilo konačnu rang listu…

Stipendije za 716 studenata iz redova boračke populacije

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona organizovalo je danas svečano potpisivanje ugovore sa 716 studenata koji su ostvarili pravo na stipendiju za akademsku 2021/22. godinu. Visina stipendije za studente je 1350 KM i bit će…

Povećana pomoć branilačkoj populaciji

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o izmjeni Odluke o usvajanju programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“ utvrđenog Budžetom…