Naknade pripadnicima boračke populacije uskoro i putem BH Pošte

Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata saopćilo je da je potpisan ugovor o poslovnoj saradnji s JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo o postupku isplata novčanih naknada korisnicima prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite,…

Vlada FBiH: Pomoć u liječenju boraca povećana za 2,7 miliona KM

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utrošku sredstava s kriterijima raspodjele sredstava „Tekući transferi pojedincima – za pomoć u liječenju boraca – branitelja”, utvrđenog Budžetom Federacije…

Milion KM za zapošljavanje boračke populacije u TK

Vlada Tuzlanskog kantona je putem Ministarstva za boračka pitanja osigurala milion KM za projekte zapošljavanja i samozapošljavanja osoba iz reda boračke populacije i članova njihovih porodica. Potpisivanje ugovora za realizaciju sredstava upriličeno je danas. Za…