Subota, 2. Marta 2024.
Tuzlanski.ba logo

Sarajevo: Podnesena kaznena prijava zbog formiranja ilegalnog šintorskog servisa

Preuzmite sliku

Do zabrane rada kafilerijske službe (pravog naziva šinteraj) iz budžeta Kantona Sarajevo je za potrebe pokolja napuštenih pasa koje je vršila šintorska – kafilerijska služba izdvajano oko 700 000 KM godišnje.

Piše: Dalida Kozlić dipl. iur.

Dana 15. 09. 2014. godine glavnoj tužiteljici Kantonalnog tužiteljstva Kantona Sarajevo je podnesena kaznena prijava protiv VD premijera i ministara u Vladi Kantona Sarajevo, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili: kazneno djelo iz člana 383 Kaznenog zakona FBiH (Zloupotreba položaja ili ovlaštenja).

Dana 11. 09. 2014. god., Vlada Kantona Sarajevo je održala 78. redovnu sjednicu na kojoj je osim redovnih točaka raspravljala o problemu “pasa lutalica” kojom prilikom je Vlada Kantona Sarajevo zadužila Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša KS da aktivira raniju službu za kafilerijske poslove Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Rad“ d.o.o Sarajevo radi uklanjanja “bijesnih, opasnih i bolesnih pasa lutalica” na području Kantona Sarajevo.

 • pas-lutalica-ilustracija
 • Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH je stupio na snagu u aprilu 2009. godine i ne definiše termine: pas lutalica, agresivan pas, bijesan pas. Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja BiH definiše termin napušteni pas. Također, bijesni psi ne postoje, jer je bijesnilo kao bolest eradirano već decenijama i nije zabilježeno kod pasa kako vlasničkih, tako i napuštenih.

  Dana 18. 05. 2009. godine, Veterinarska inspekcija Kantona Sarajevo je donijela rješenje broj 07 – 06 – 24 – ČS – 295 kojim se nalaže KJKP “Rad” d. o. o. da svoj rad usklade sa propisima Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH (Sl. glasnik BiH 25/09). U navedenom rješenju se konstatuje da KJKP “Rad” nema dozvolu za rad higijenskog servisa izdatu od nadležnog kantonalnog organa.

  Od donošenja navedenog rješenja kafilerijska služba (šinteraj) KJKP “Rad” d. o. o. Sarajevo nije se registrovala za djelatnost higijenskog servisa niti je za istu dobila dozvolu za rad. Također, sukladno odredbama Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja BiH i Zakona o veterinarstvu BiH, jedino ovlašteni službeni veterinar može izdavati nalog za hvatanje i opservaciju određenog napuštenog psa, zbog sumnje da ima problem sa asocijalnim ponašanjem. Niti jedna druga pravna ili fizička osoba ne može i ne smije da hvata, promatra ili eutanazira napuštenog psa bez zakonom provedene procedure i naloga ovlaštenog službenog veterinara.

 • lutalice-psi
 • Kako kafilerijska služba KJKP “Rad” d. o. o. nema dozvolu za rad i, kako ne ispunjava uvjete predviđene Zakonom o zaštiti i dobrobiti životinja BiH i Pravilnika o formiranju i uvjetima koje moraju ispunjavati higijenski servisi BiH i, kako joj je rješenjem Veterinarske inspekcije Kantona Sarajevo zabranjen rad, evidentno je da Vlada Kantona Sarajevo odlukom o aktiviranju tzv. kafilerijske službe u sklopu KJKP “Rad” d. o. o. želi da prekrši državni zakon i preusmjeri budžetska sredstva za financiranje fiktivne djelatnosti KJKP “Rad” d. o. o. Sarajevo.

  Donoseći odluku koja je protivna odredbama državnog zakona, premijer i ministri u Vladi Kantona Sarajevo (koja je u tehničkom mandatu) su izvršili grubi napad na ustavni poredak, jer su zloupotrijebili položaj i ovlaštenja i donijeli odluku koja ima za cilj da dovede do masovnog pokolja napuštenih pasa čime bi došlo do izvršenja kaznenog djela iz člana 318 Kaznenog zakona FBiH (mučenje i ubijanje životinja), ali su i ovom neustavnom i nezakonitom odlukom zloupotrijebili položaj i ovlaštenja na način da pogoduju KJKP “Rad” d. o. o. koje bi za izvršnje navedenog kaznenog djela dobilo velika finansijska sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo i na taj način bi steklo značajnu protivpravnu finansijsku korist. Naime, kada bi se realizirala navedena odluka Vlade Kantona Sarajevo, KJKP “Rad” d. o. o. dobijalo novac iz budžeta za djelatnost za koju ne samo da nije registrovano i za koju nema zakonom propisane dozvole, nego za koju je i dobilo zabranu rada, a za koju Vlada Kantona Sarajevo nalaže da se aktivira i da KJKP “Rad” d. o. o. postupa protivno pozitivnim zakonskim propisima.

  Postavlja je se pitanje kako Vlada Kantona Sarajevo želi da realizuje prenos sredstava iz budžeta Kantona Sarajevo prema KJKP “Rad” d. o. o. za djelatnost kojom ne može i ne smije da se bavi i koja rezultira direktnim kršenjem odredbi Kaznenog zakona FBiH. Evidentno je da Vlada Kantona Sarajevo donoseći nezakonitu odluku za aktiviranjem nelegalne službe direktno pogoduje KJKP “Rad” d. o. o. da dobije velika finansijska sredstva koja se zakonski ne mogu opravdati.

  Ukoliko se ova nezakonita odluka realizuje, KJKP “Rad” d. o. o. će formirati fiktivni dio javnog preduzeća, čiji će uposlenici činiti kaznena djela, a za što će se nezakonito izdvajati financijska sredstva iz budžeta Kantona Sarajevo.

  Do zabrane rada kafilerijske službe (pravog naziva šinteraj) iz budžeta Kantona Sarajevo je za potrebe pokolja napuštenih pasa koje je vršila šintorska – kafilerijska služba izdvajano oko 700 000 KM godišnje.

  Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

  Ključne riječi: , , ,