Petak, 12. Aprila 2024.
Tuzlanski.ba logo

“Projekat se završava, ali moramo nastaviti sa ohrabrivanjem porodice”

Preuzmite sliku

Kriza izazvana pandemijom COVID-19 dovela je do dodatnog suočavanja sa nizom situacija i novih realnosti svih društvenih i poslovnih segmenta Federacije BiH.

Nastojeći da adekvatno reaguju na različite promjene, ugledne međunarodne institucije zajedno sa lokalnim partnerima iz vladinog i nevladinog sektora su pokrenuli projekt koji je primarno usmjeren prema djeci i drugim ranjivim kategorijama našeg društva s ciljem lakšeg prevazilaženja kriznih situacija.

O projektu, koje provodi Društvo Psihologa FBiH u partnerstvu sa UNICEF Bosna i Hercegovina, Federalnim ministarstvom za rad i socijalnu poltiku a uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina, nešto više nam je rekao prof. dr. Elvis Vardo, koordinator na projektu ispred Društva Psihologa.

‘’Sam projekat koji je već sada u svojim u završnim fazama implementacije, je prvenstveno usmjeren na promjenu kvaliteta roditeljske brige o djeci u vrijeme pandemije i generalno u kriznim situacijama gdje smo se suočili sa činjenicom da su okolnosti posebno otežane u slučaju ranjivih kategorija roditelja (kroz projekat su identifikovane ranjive kategorije roditelja)’’.

 • Cilj je da roditelji imaju koristi od poboljšanih politika i praksi koje su prilagođene porodicama u njihovim naporima za ekonomski oporavak, posebno kroz poboljšani pristup hitnoj skrbi za djecu, uključujući i brigu za djecu s teškoćama u razvoju.

  “Nizom aktivnosti nastoji se uticati na promjene, a u saradnji sa svim segmentima društva, vezanim za navedenu problematiku. Od pogođenih različitim kriznim momentima, zatim institucija, odgovornih službi pa sve do poslodavaca.  Zato smo i osmislili slogan OHRABRIMO PORODICU‘’.

  Vezano | Ne čekajmo sljedeću krizu: Ohrabrimo porodicu

  Koliko ste zadovoljni implementiranim?

  “Svjesni smo da su ovo počeci.  Sama analiza zakonskih okvira kao i rezultati dobiveni tokom rada u fokus grupama ukazuju na to da postojeći zakonski akti ne prepoznaju kriznu situaciju, pa samim tim ne uviđaju ni potrebe ugroženih kategorija koje se u datom trenutku nalaze pod rizikom. Krizne situacije ozbiljno narušavaju njihovo funkcionisanje ali je utvrđeno da su ove kategorije svakodnevno suočene sa izazovima te je neophodna sveobuhvatnija podrška društvenog sistema u cilju sprečavanja problema u porodičnom i poslovnom životu te očuvanju cjelovitosti i funkcionalnosti porodice.

  Još jednom hvala UNICEF Bosna i Hercegovina i USAID Bosnia and Herzegovina koji su prepoznali važnost teme i podržali ovaj projekat. Mi smo sa nizom aktivnosti nastojali uticati na pozitivne promjene, a u saradnji sa svim segmentima društva, vezanim za navedenu problematiku. Da zajedno ohrabrimo porodicu.

  Kroz projekat smo omogućili da su  stručni saradnici iz 20 institucija socijalne zaštite obučeni za pružanje socijalne i psihološke podrške u kriznim situacijama. Program obuke su razvili eksperti iz Društva psihologa u FBiH i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike koji ga je i odobrio. Stečena znanja su primjenjena na preko 300 ljudi iz identifikovanih ranjivih kategorija roditelja što je osnažilo njihove psihološke kapacitete za adekvatnijim suočavanjem sa kriznim situacijama. Uradili smo i niz različitih promotivnih aktivnosti. Nužno je da svi zajedno nastavimo ohrabrivati porodicu”.

  Nedavno ste organizovali i i Panel diskusiju- Politike i prakse bh. kompanija usmjerenih ka dobrobiti ranjivih kategorija porodica?

  “Neke od preporuka koje su proizašle iz projekta jesu i prepoznavanje potreba ranjivih porodica unutar kompanija kroz uspostavljanje sistema podrške te je neophodna bliska saradnja javnog i realnog sektora na izradi i provođenju niza mjera sa ciljem osnaživanja porodica u potrebi. Dodatno, pokazalo se, da fleksibilnost radnog vremena i mjesto realizacije radnih zadataka nisu prepreka za učinkovitost u obavljanju posla, te je izvodivo omogućiti fleksibilnije radno okruženje i time zaposlenim roditeljima i starateljima olakšati brigu o porodici, bez uticaja na obavljanje poslovnih zadataka.

 • S tim u vezi okrenuli smo se i poslodavcima te je jedna od posljednjih aktivnosti na projektu bila i organizacija panela, sada mogu reći vrlo uspješnog. Čuli smo dosta dobrih praksi i razmijenili ideje. Ohrabrila nas je činjenica da smo okupili tri partnera na projektu, osam javnih institucija i preko 20 biznisa koji su zajedno zaključili da moramo nastaviti sa ohrabrivanjem porodice u svakom smislu i bez čekanja sljedeće krize”.

  Sve aktivnosti se provode u sklopu projekta „Interdisciplinarna podrška djeci, ugroženim roditeljima, starateljima i profesionalcima za oporavak od krize tokom pandemije COVID-19 “, koji provodi Društvo Psihologa FBiH u partnerstvu sa UNICEF Bosna i Hercegovina, Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i uz podršku USAID Bosnia and Herzegovina.

  Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje