Srijeda, 29. Maja 2024.
Tuzlanski.ba logo

Održana 34. redovna sjednica Vlade TK

Preuzmite sliku

Institucionaliziranje saradnje Ministarstva zdravstva TK i IOM-a.

Na današnjoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Sporazuma o saradnji između Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Međunarodne organizacije za migracije (IOM). Ovim sporazumom predviđa se institucionaliziranje saradnje i razmjene informacija u pitanjima od zajedničkog interesa i s namjerom daljeg unapređenja i jačanja saradnje ovih institucija. Ta saradnja prije svega se odnosi na pružanje usluga zaštite mentalnog zdravlja i psihosocijalne podrške za migrante gdje i kada je to potrebno, uključujući izgradnju kapaciteta za timova centara za mentalno zdravlje za pružanje usluga za migrante i službenim psihološkim procjenama za ovu populaciju u Tuzlanskom kantonu.

Također, saradnja se odnosi i na, shodno potrebama, provedbu intervencija povezanih s prevencijom širenja COVID-19 među ljudima u pokretu i lokalnim zajednicama u Tuzlanskom kantonu, uključujući testiranje i analizu na COVID-19, cijepljenje migranata, nabavu osobne zaštitne opreme i potrepština za dezinfekciju za radnike u privremenim prihvatnim centrima, medicinskim radnicima i korisnicama usluga i podrške lokalnim javnozdravstvenim ustanovama u odgovoru na COVID-19 kroz nabavku potrebne medicinske opreme i potrošnog materijala potrebnog za liječenje oboljelih od COVID-19, te uopšte podršku jačanju sistema pružanja održivih zdravstvenih usluga za migrante u bliskoj suradnji s Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine i Federalnim ministarstvom zdravstva. Današnjom odlukom Vlada je ovlastila ministricu zdravstva TK Dajanu Čolić da sa predstavnicima IOM-a potpiše navedeni Sporazum.

Ostale odluke

Vlada je danas dopunila Odluku o određivanju stalnih radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, organa uprave i upravnih organizacija za čiji se rad isplaćivati novčana naknada, čime su među takva tijela uvršteni Zdravstveni savjet i Savjet za kulturu Tuzlanskog kantona.

U cilju sufinansiranja troškova organizacije i realizacije Simpozija o prevenciji kardiovaskularnih bolesti, Vlada je danas Udruženju Dijabetes i srce TK odobrila 3.500,00 KM, kao i 8.000,00 KM Udruženju porodica i prijatelja djece oboljele od leukemije i drugih malignih oboljenja „PIPOL“ Tuzla za sufinansiranje aktivnosti projekta „Radost za svako dijete, podrška za svaku porodicu“.

Zbog neophodnih korekcija iznosa ranije odobrenih sredstava, te relociranja sredstava koja su ostala neutrošena u cilju realizacije hitnih intervencija u školama u Tuzlanskog kantona, Vlada je danas donijela tri odluke o izmjenama i dopunama odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2022. godinu.

Vlada je danas donijela Odluku o poništavanju Javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za nominiranje liste kandidata, za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO.

Imajući u vidu sve učestaliji problem nezainteresiranosti potencijalnih kandidata za prijave na jave pozive i uopće za pozicije predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Tuzlanski kanton, Vlada je danas imenovala interresornu radnu grupu sa zadatkom da u roku od 20 dana analizira Odluku Vlade o utvrđivanju najvišeg iznosa naknada za rad predsjednika i članova upravnih i nadzornih odbora i predloži Vladi Kantona odgovarajući tekst izmjena i dopuna navedene Odluke, ili tekst nove odluke ukoliko procijeni da je to bolje rješenje, a sve u smislu datih inicijativa pojedinih ministarstava, preduzeća ili drugih zainteresiranih subjekata.

Danas je Vlada dala saglasnosti na pravilnike o izmjenama i dopunama pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice.

Zbog odlaska trenutnih uposlenika u penziju, Vlada je danas, Kantonalnoj agenciji za privatizaciju dala saglasnost za prijem uposlenika na radna mjesta šef računovodstva i stručni saradnik u Sektoru za odnose sa prodavcima, te Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona za prijem namještenika, višeg referenta za administrativno – tehničke poslove u radni odnos na neodređeno vrijeme.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je danas donijela Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: ,