Srijeda, 6. Decembra 2023.
Tuzlanski.ba logo

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja

Preuzmite sliku

Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period 23.09. – 25.9.2023.

Na osnovu meteorološke prognoze izdate od strane Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH, nakon sagledavanja osmotrenih podataka i rezultata hidrološko-hidrauličkih simulacija iz modela u okviru prognostičkih sistema koji su na raspolaganju u sklopu ISV-a AVP Sava, izdato je obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period 23 – 25 septembar.

Prognoza

– Uslijed novih značajnijih padavina prognozira se porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH. Bujične poplave moguće su na slivovima rijeka Une, Sane, Gline i Korane u Federaciji BiH te Bosne, Usore i Tinje.

 • – S obzirom na to da su trenutno vodostaji u većim vodotocima niski, da je vegetacija još prisutna te da je tlo nezasićeno, očekuje se njihov umjeren porast. Ono što se prognozira pri ovakvim uslovima jesu bujice, odnosno aktiviranje bujičnih vodotoka na navedenim slivovima.

  Narednih dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području:

  – gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne,
  – na slivovima Une i Sane,
  – Usore i Tinje te
  – Gline i Korane.

  Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u Unsko-
  sanskom, Kantonu Sarajevo, Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom kantonu.

  Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez.

  Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

  Informacije o aktuelnim izmjerenim vodostajima na svim hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH su dostupne na internet stranici Agencije za vodno područje rijeke Save www.voda.ba.

  Sve aktivnosti na praćenju i obavještavanju o trenutnom hidrološko stanju se provode u skladu sa Federalnim operativnim planom odbrane od poplava.

  Opis prognoziranih vanrednih hidroloških stanja i mogućih posljedica dostupan je na slijedećem linku: www.voda.ba.

  Vanredno hirološko stanje podrazumijeva povećan vodostaj na rijekama uslijed padavina i mogućnost pojave poplava manjeg, srednjeg i značajnog obuuhvata:

  – opasnost od poplava poplave značajne poplave ispunjeno korito vodom i lokalno

  – izlijevanje

  – izlijevanje vode na okolno područje,

  – pojedine objekte, poljoprivredno

  – zemljište i puteve

  – plavljenje naselja, objekata, puteva

  Obavještenje se daje na osnovu prognoziranih podataka padavina, tako da promjena vremenske prognoze može uticati i na prognozirano hidrološko stanje.

  Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje