Petak, 30. Septembra 2022.
Tuzlanski.ba logo

Hoće li BiH izgubiti imovinu u Hrvatskoj?

Preuzmite sliku

Sabor Hrvatske danas je usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom. Tako za BiH sada postoji opasnost da izgubi nekretnine vrijedne više od 10 milijardi eura jer ih Hrvatska može dati na upravljanje trećem licima na period od 30 godina.

Među tom imovinom su i nekretnine za koje nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi. Bosna i Hercegovina, koja raspolaže sa brojnim nekretninama u susjednoj zemlji, mogla bi ostati bez svoje imovine, piše portal Radiosarajevo.ba.

Tim povodom danas je odaslano saopćenje za javnost iz kabineta ministra pravde BiH Josipa Grubeše.

“Aneksom G Sporazuma o pitanjima sukcesije regulirano je da će prava na pokretnu i nepokretnu imovinu, koja se nalazi u državi nasljednici i na koju su građani ili druge pravne osobe imali pravo 31. decembra 1990. godine, biti priznata, zaštićena i vraćena od strane države u skladu s ustanovljenim standardima i normama međunarodnog prava i neovisno od nacionalnosti, državljanstva, mjesta boravka ili domicila tih osoba. Odredbom čl. 2. stavak (1) tačka b) Aneksa G Sporazuma je određeno „Da će svaki navodni prijenos prava na pokretnim i nepokretnim stvarima učinjen nakon 31. decembra 1990. godine i zaključen pod prisilom ili u suprotnosti s podstavkom a) ovog članka biti bespredmetan i nevažeći”, navodi se u saopćenju.

Pregovori državnih ambasada Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o zaključenju Ugovora o imovinsko-pravnim odnosima započeli su još 1997. godine, napominje Grubeša.

Nakon što je stupio na snagu Sporazum o pitanjima sukcesije između država nasljednica bivše SFRJ („Službeni glasnik BiH“ broj: 43/01), pregovori su nastavljeni i vođeni tokom 2004. godine pa sve do 2009. godine. Nakon niza pregovora Ugovor o uređenju imovinsko pravnih odnosa između ovih dviju zemalja nije zaključen.

“Ministarstvo pravde BiH nastavlja rad na rješavanju neriješenih i spornih pitanja, a koja potpadaju pod Aneks G Sporazuma o pitanjima sukcesije, pa smo u tom pravcu dana 09. maja 2016. godine dali saglasnost na Okvirni program aktivnosti članova zajedničkih tijela i članova pregovaračkih timova za provedbu Sporazuma o pitanjima sukcesije koje je izradilo Ministarstvo finansija i trezora BiH. Ministarstvo pravde BiH je u više navrata pokušalo zakazati sastanak s visokom predstavnicom Republike Hrvatske za pitanja sukcesije, kako bi se razgovaralo o bezuvjetnoj primjeni Aneksa G Sporazuma, kao pravnog okvira za rješavanje mnogih zahtjeva imovinskopravne prirode”, kaže se u saopćenju.

Jedna od teza koju je Ministarstvo pravde BiH dostavilo Generalnom tajništvu Vijeća ministara BiH za razmatranje na zajedničkoj sjednici 2017. godine između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Hrvatske je i pitanje zaključenja Ugovora o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između BiH i Republike Hrvatske, kojim bi se riješilo i pitanje stjecanja prava vlasništva državljana ovih dviju država na nekretninama, saopćeno je.

“Ministar pravde BiH Josip Grubeša, sastao se, tokom feburara 2018. godine u Zagrebu, s ministrom državne imovine Republike Hrvatske Goranom Marićem, a tema sastanka bila je sukcesija imovine dviju država. I pored jasnog napora ministra Grubeše da se pregovori nastave i da se o ovom pitanju razgovara na najvišoj razini, uspjeh je izostao. Sklapanje Ugovora o uređenju imovinsko-pravnih odnosa između BiH i Republike Hrvatske je pravno pitanje dvije suverene države i Bosna i Hercegovina i njeni ovlašteni predstavnici ne mogu jednostrano riješiti ovaj problem, već je to nužno riješiti diplomatskim putem. Republika Hrvatska ima pravo na teritoriju svoje države da uređuje pravna pitanja zakonima ali cijenimo da je pitanje imovine koja je zaštićena Aneksom G Sporazuma o pitanjima sukcesije svakako treba rješavati na bilateralnom temelju s predstavnicima Bosne i Hercegovine”, zaključuje Grubeša. (Tuzlanski.ba)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

   
Ključne riječi: , , , ,