Petak, 29. Maja 2020.
Tuzlanski.ba logo
Preuzmite sliku

Dobit banaka u Federaciji BiH na polugodištu 181,7 miliona KM

Bankarski sektor u Federaciji BiH iskazao je na polugodištu 2019. godine dobit u iznosu od 181,7 miliona KM, što je za 6,9 miliona KM ili 3,9% više u odnosu na prvo polugodište 2018. godine, podaci su Agencije za bankarstvo Federacije BiH.

Od ukupno 15 banaka, koliko ih ima u Federaciji BiH, samo jedna je poslovala negativno.

Ukupna neto aktiva na nivou bankarskog sektora u FBiH sa 30.06.2019. godine iznosi 23,1 milijardu KM i za 988,1 milion KM ili 4,5% je veća u odnosu na 31.12.2018. godine.

Krediti, sa učešćem od 64,7% u strukturi ukupne aktive, zabilježili su rast u odnosu na kraj 2018. godine u iznosu od 597,3 miliona KM ili 4,2%, tako da na dan 30.06.2019. godine iznose 14,9 milijardi KM.

 • Rast kredita sa 30.06.2019. godine u odnosu na kraj 2018. godine ostvaren je kod kredita odobrenih stanovništvu, privatnim preduzećima, nebankarskim finansijskim institucijama i javnim preduzećima, a smanjeno je kreditiranje vladinih i bankarskih institucija i ostalih sektora.

  Učešće NPL-ova je smanjeno sa 8,5% na 7,8%, dominantno kao rezultat kreditnog rasta i aktivnosti na naplati.

  Ulaganja u vrijednosne papire sa 30.06.2019. godine iznose 1,4 milijarde KM, sa učešćem u aktivi od 6,0%, povećana su u odnosu na kraj 2018. godine za 5,3%.
  Depoziti su dostigli iznos od 18,3 milijarde KM, uz ostvareni rast u iznosu od 701,9 miliona KM ili 4,0% i ostali su najznačajniji izvor finansiranja, sa učešćem od 79,3% u ukupnoj pasivi.

 • Ukupni kapital banaka u FBiH na dan 30.06.2019. godine iznosi 3,1 milijardu KM, što je za 108,7 miliona KM ili 3,7% više u odnosu na kraj 2018. godine, od čega dionički kapital iznosi 1,3 milijarde KM. Stopa regulatornog kapitala na dan 30.06.2019. godine iznosi 17,7% i veća je od zakonom propisanog minimuma od 12%. Ista je za 0,2 procentna poena veća u odnosu na kraj 2018. godine.

  Stopa finansijske poluge na nivou sektora iznosi 10,5% (propisani minimum 6%) i veća je za 0,4 procentna poena u odnosu na kraj 2018. godine.

  Posmatrajući osnovne pokazatelje likvidnosti, kvalitativne i kvantitativne zahtjeve, kao i druge faktore koji utiču na poziciju likvidnosti banaka, može se zaključiti da je likvidnost bankarskog sektora u FBiH sa 30.06.2019. godine zadovoljavajuća.

  Komercijalne banke u FBiH su na dan 30.06.2019. godine poslovale preko 538 organizacionih dijelova, u kojima je bilo zaposleno ukupno 6.754 osobe.

  Finansijski rezultat 30.6.2019. (-u 000 KM)

  1. UNICREDIT BANK d.d. – MOSTAR 63.343
  2. RAIFFEISEN BANK d.d. BiH – SARAJEVO 54.153
  3. INTESA SANPAOLO BANKA d.d. BOSNA I HERCEGOVINA 20.074
  4. NLB BANKA d.d. – SARAJEVO 11.900
  5. SPARKASSE BANK d.d. BOSNA I HERCEGOVINA- SARAJEVO 11.506
  6. SBERBANK BH d.d. – SARAJEVO 6.024
  7. BOSNA BANK INTERNATIONAL d.d. – SARAJEVO 4.789
  8. ADDIKO BANK d.d. – SARAJEVO 4.096
  9. ASA BANKA d.d. – SARAJEVO 2.245
  10. ZIRAATBANK BH d.d.- SARAJEVO 1.245
  11. PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. – SARAJEVO 1.007
  12. UNION BANKA d.d. – SARAJEVO 863
  13. VAKUFSKA BANKA d.d. – SARAJEVO 601
  14. KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA d.d. V.KLADUŠA 385
  15. PROCREDIT BANK d.d. – SARAJEVO -550

  Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

  Ključne riječi: , , ,