Četvrtak, 30. Maja 2024.
Tuzlanski.ba logo

Čak 2,2 miliona maraka bh. političari potrošili na poklone i ručkove

Preuzmite sliku

Izdaci za usluge reprezentacije sa 31.12.2022. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.243.631 KM i veći su za 460.937 KM u odnosu na 2021. godinu, pokazao je izvještaj o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Provedenim revizijama u institucijama BiH utvrđeno je da realizacija ovih izdataka nije vršena na adekvatan način, budući da su nedostajala obrazloženja razloga nastanka troška koja bi se mogla dovesti u vezu sa službenim aktivnostima i opravdanošću trošenja javnih sredstava.

“Određene institucije su vršile nabavke poklon-bonova za zaposlene povodom Dana žena ili organizovale novogodišnji ručak/večeru za svoje zaposlene. Navedeno postupanje dovodi u neravnopravan položaj one institucije i njihove zaposlene koji poštuju postojeći pravni okvir”, utvrdili su revizori.

Naime, navedeni trošak nema karakter troška reprezentacije definisan Pravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju Vijeća ministara BiH.

U pojedinim institucijama se i tokom 2022. godine vršila nabavka poklona kao trošak reprezentacije, a na osnovu internih akata institucija kojim su regulisane procedure i pravila primanja i davanja poklona.

Naime, pojam poklona nije regulisan Pravilnikom o korištenju sredstava za reprezentaciju jer se pod pojmom reprezentacije isključivo spominje pravo na korištenje sredstava za ugostiteljske usluge.

Ipak, činjenica je da u institucijama BiH postoje realne potrebe u pogledu nabavke poklona u određenim i opravdanim slučajevima koji nisu prepoznati u spomenutom Pravilniku.

“U skladu sa navedenim, u Izvještaju o izvršenju Budžeta za 2021. godinu utvrđeno je da postoji potreba da se navedeno pitanje reguliše u cilju kreiranja regulatornog okvira koji će omogućiti realizaciju izdataka za reprezentaciju na način koji će uključivati sve stvarne i opravdane potrebe institucija BiH. Ministarstvo finansija i trezora je u martu 2023. godine uputilo Vijeću ministara Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o korištenju sredstava za reprezentaciju kojim se reguliše pojam poklona kao i procedure i pravila u vezi s primanjem i davanjem poklona”, navodi se u izvještaju. (Akta.ba)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje