Nedjelja, 19. Septembra 2021.
Tuzlanski.ba logo

Senad Muhamedbegović: Služba za zapošljavanje TK prati svjetske trendove u pružanju usluga (FOTO)

Preuzmite sliku

Popularno

Smanjenje broja nezaposlenih na području Tuzlanskog kantona i reforma Javne Službe za zapošljavanje samo su neka od pitanja o kojima smo razgovarali sa direktorom JU Službe za zapošljavanje TK Tuzla, Senadom Muhamedbegovićem.

Od 2016. godine zabilježen je kontinuirani pad broja registrovanih nezaposlenih na području TK, o kojem broju je riječ?

Registrovana nezaposlenost na području Tuzlanskog kantona u posljednje dvije i po godine, u periodu 2015. – 2017. godina, svakog mjeseca je sve manja. Na početku 2015. godine broj registrovanih nezaposlenih osoba na evidenciji Službe za zapošljavanje TK iznosio je više od 99000. U 2016. godini broj nezaposlenih smanjen je na skoro 91000, dok je pad registrovane nezaposlenosti polovinom 2017. godine dosegao broj od 86900.

Šta je doprinijelio smanjenju broja nezaposlenih?

Na smanjenje broja nezaposlenih je, svakako, uticalo više faktora. Na prvom mjestu je broj otvorenih novih radnih mjesta, zatim, programi sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja, pa tek onda penzionisanje ili jednostavno odjava iz registra nezaposlenih. U 2016. godini zbog zaposlenja iz evidencije Službe za zapošljavanje TK odjavljeno je oko 21000 nezaposlenih osoba, dok je preko programa sufinansiranja oko 2000.

Trend smanjenja broja nezaposlenih se nastavio i u 2017. godini, koliko osoba je do sada zaposleno i odjavljeno sa evidencije?

Trend pada registrovane nezaposlenosti zabilježen je i u prvih 5 mjeseci 2017. godine. Prema posljednjim statističkim podacima u periodu od januara do maja 2017. godine iz evidencije Službe zbog zaposlenja odjavljeno je oko 9500 osoba. Služba za zapošljavanje trenutno je u reformskom procesu.

 • Možete li nam reći šta podrazumijeva reforma i da li je i to jedan od faktora koji je uticao na smanjenje broja nezaposlenih?

  Služba za zapošljavanje TK u drugoj polovini 2015. godine uz podršku Vlade Švicarske, a u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP) započela je reformski proces. Takođe, nesebičnu podršku Služba ima i od Vlade TK. Reformom Služba nastoji svoj rad uskladiti sa svjetskim standardima, a to podrazumijeva pružanje usluga na novi način, odvajanjem administrativnih od savjetodavnih usluga. Posebna pažnja posvećena je jačanju odnosa sa poslodavcima. Tako je, u posljednje dvije i po godine zabilježen i povećan broj zahtjeva za posredovanje u zapošljavanju i oglašavanja poslodavaca na našoj web stranici. I to je ono šta nas stvarno raduje, jer sve veći broj poslodavaca nas prepoznaje kao partnera i jako smo ponosni što jačamo našu ulogu prilikom posredovanja.

  Kako bi reforma bila uspješno provedena pored edukacije zaposlenika potrebno je prilagoditi i fizički prostor, koji podrazumijeva izgradnju šalter sale, info zone, sale za grupna savjetovanja i kancelarija za individualna savjetovanja. Tako je, od aprila 2016. godine započeta rekonstrukcija pojedinih općinskih biroa za zapošljavanje. Rekonstruisani su biroi Gradačac, Banovići, Tuzla i Lukavac. Trenutno je u procesu adaptacije i Biro za zapošljavanje Kladanj, gdje su radovi pri kraju i očekujemo završetak do kraja juna ili početka jula 2017. godine.

  Pored navedenih biroa, do kraja 2017. godine planirana je rekonstrukcija i biroa za zapošljavanje Kalesija i Gračanica. Zaposlenici svih općinskih biroa prošli su obuku za primjenu novih metoda, a radna grupa za implementaciju Reformskog paketa izradila je i Uputstvo za rad.

  Šta je cilj reforme i kada se očekuje njeno okončanje?

  Cilj reforme jeste smanjiti vrijeme pružanja administrativnih usluga, obezbijediti više vremena za direktan rad sa klijentima i nezaposlenim licima i poslodavcima, te ubrzati integraciju nezaposlenih osoba na tržište rada. Reforma će trajati dok svi biroi za zapošljavanje u Kantonu ne budu osposobljeni za pružanje usluga po svjetskom standardu.

  Pored svih napora Službe za zapošljavanje usmjerenih ka podizanju kvalitete svojih usluga i smanjenju broja nezaposlenih, veliki problem predstavlja neusklađenost obrazovnog sistema sa tržištem rada. Da li je i u kojoj mjeri Služba uključena u kreiranje upisne politike?

  Pored poboljšanja usluga Službe i kontinuiranog smanjenja broja registrovanih nezaposlenih osoba i dalje je jedan od ključnih problema u BiH neusklađenost obrazovnog sistema sa tržištem rada, kao i nedovoljno praktične nastave u školama.

  Služba je uključena u kreiranje upisne politike, ima dobru suradnju sa Ministarstvom obrazovanja i Pedagoškim zavodom, ali kako bi poboljšali kvalitet i broj zapošljivosti, potrebno je još mnogo raditi na poboljšanju kvaliteta obrazovnog sistema.

  Pored rada sa nezaposlenim licima i poslodavcima i učešća u kreiranju upisne politike, Služba pruža usluge i profesionalnog informisanja i orijentacije za učenike osnovnih i srednjih škola na području Tuzlanskog kantona. U skladu sa reformom koja obuhvata rad sa nezaposlenim licima i poslodavcima Služba od školske godine 2016/2017 pruža i usluge profesionalnog informisanja i orijentacije na usavršeniji i kvalitetniji način.

 • Gospodine Muhamedbegoviću, kako ta reforma izgleda u praksi?

  Provođenjem reforme Služba omogućava više vremena za individualan rad sa nezaposlenim licima, jačanju njihovih vještina, posredovanju i predstavljanju poslodavcu. Kroz svakodnevnu saradnju sa poslodavcima, njihova preporuka Službi jeste, upravo ova, da se više vremena posveti pripremi kandidata za traženje zaposlenja i njihovom predstavljanju budućem poslodavcu. Potrebno je naglasiti da u Službi u okviru općinskih biroa za zapošljavanje postoje i klubovi za traženje posla čiji cilj je pripremiti mlade za traženje posla, predstavljanje poslodavcu i što bržu integraciju na tržište rada. Klubovi za traženje posla su jedna od aktivnih mjera i realizuju se u općinskim biroima Tuzla, Kalesija, Živinice, Lukavac, Banovići, Gradačac, a planirano je uspostavljanje i u ostalim biroima na području kantona.

  Pored vremena koje zaposlenici Službe posvećuju nezaposlenim licima, postoji i vrijeme koje svakodnevno posvećuju i poslodavcima. Poslodavci su ključ za zapošljavanje i zbog toga Služba svakodnevno radi na poboljšanju usluge koju njima pruža. Pored usluge posredovanja, odabira i selekcije kandidata, Služba poslodavcima omogućava i besplatno oglašavanje na web stranici Službe www.szztk.ba.

  Jedna od mjera koju smo realizovali u 2016. godini je redizajn web stranice kako bi još više približila sadržaj korisnicima, a samim tim došlo je i do povećanja čitanosti. Naš sajt prate, pored velikog broja nezaposlenih lica i poslodavaca i drugi portali za oglašavanje koji preuzimaju oglase o slobodnim radnim mjestima. Želim istaći da su vrata Službe uvijek otvorena za bilo koju vrstu pomoći i nezaposlenima i poslodavcima, te da imaju više povjerenja u rad Službe.

  Kakvi su planovi za budućnost?

  Kada je riječ o planovima za naredni period, Služba namjerava nastaviti provođenje reforme. Kao što sam već rekao, uskoro planiramo otvoriti rekonstruisani Biro za zapošljavanje Kladanj, u postupku je i odabir ponuđača za rekonstrukciju Biroa Kalesija, kao i priprema dokumentacije za rekonstrukciju Biroa za zapošljavanje Gračanica. Ovo su samo neke od aktivnosti koje planiramo uraditi do kraja 2017. godine. Pored toga, planiramo i rekonstrukciju, adaptaciju i uvođenje modernog elektronskog arhivskog poslovanja i pokretanje aktivne mjere Klub za traženje posla u općinskim biroima u kojima do sada nije pokrenut.

  Pored plana aktivnosti provedbe reforme, Služba u suradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i Vladom TK aktivno učestvuje u realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja. Do kraja 2017. godine planirana je objava Trećeg javnog poziva za sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja, ali i realizacija Programa za pripravnički i volonterski staž boračke populacije. (Tuzlanski.ba)

   

  Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje