Petak, 30. Septembra 2022.
Tuzlanski.ba logo

Obavještenje Gradske izborne komisije Tuzla: Način glasanja birača pozitivnih na COVID-19 i birača u izolaciji

Preuzmite sliku

Obavještenje Gradske izborne komisije Tuzla o načinu glasanja birača pozitivnih na COVID-19 i birača kojima je određena izolacija.

U skladu sa Pravilnikom o provođenju izbora u Bosni i Hercegovini birač pozitivan na COVID-19, kojem je određena izolacija ili hospitalizacija, da bi ostvario pravo glasa, dužan je najkasnije u roku od 72 sata prije dana izbora lično (putem e-maila, faks aparata ili telefonskih aplikacija ili putem drugog lica), dostaviti Gradskoj izbornoj komisiji, zahtjev za glasanje putem posebnog mobilnog tima te medicinski nalaz koji potvrđuje da je pozitivan na COVID-19 i/ili akt nadležnog organa kojim mu je određena izolacija ili hospitalizacija.

Birač kojem je dijagnosticirano oboljenje COVID-19 nakon isteka roka od 72 sata prije dana izbora, ili na sam dan izbora, zahtjev za glasanje je dužan dostaviti najkasnije na dan izbora.

Glasanje ovih birača se obavlja putem posebnih mobilnih timova koji će doći na adresu birača navedenu u zahtjevu. Glasanje se obavlja putem kovertiranog glasačkog listića koji se izuzima sa redovnog biračkog mjesta.

Ovim putem obavještavamo birače pozitivne na COVID-19 i one kojima je određena izolacija zbog kontakta sa pozitivnim licem na COVID-19 da, ukoliko žele ostvariti pravo glasa na Lokalnim izborima 2020. godine, potrebno je da Gradskoj izbornoj komisiji Tuzla podnesu zahtjev za glasanje putem posebnog mobilnog tima.

Potpisan zahtjev potrebno je dostaviti Gradskoj izbornoj komisiji Tuzla, počev od ponedeljka, 09.11.2020. godine, na jedan od slijedećih načina:

na e-mail: gikcovidtim@tuzla.ba ili na fax: 035/307-301 ili na viber 060/303 20 26 (fotografiju zahtjeva) ili
putem drugog lica (dostavom zahtjeva na adresu: Gradska izborna komisijaZAVNOBIH-a br. 11, 4. sprat)

U prilogu ovog obavještenja se nalazi obrazac Zahtjeva za glasanje putem posebnog mobilnog tima, sa svim podacima koji su potrebni da bi birač ostvario pravo da glasa putem posebnog mobilnog tima.

Ukoliko birač nije u mogućnosti preuzeti i popuniti priloženi zahtjev, može svojeručno sačiniti zahtjev sa svim navedenim podacima i poslati ga Gradskoj izbornoj komisiji Tuzla na jedan od gore navedenih načina.

Ako podnosilac zahtjeva, uz zahtjev ne dostavi dokaz nadležnog organa o izolaciji, isti će Gradska izborna komisija Tuzla pribaviti službenim putem.

Zahtjev za glasanje putem posebnog mobilnog tima

Sve dodatne informacije podnosioci zahtjeva mogu dobiti putem telefona: 035/307-394, 035/307-486.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje