Bankarski ombudsman upozorava: Zamke kredita sa niskim kamatama!

Krediti sa nižim kamatnim stopama sa klauzulom promjenljivosti kamatnih stopa koje trenutno nude banke nose rizik rasta kamata u periodu otplate kredita, upozorio je bankarski ombudsman Federacije BiH. – Imajući u vidu da je kod…

Prihvaćen projekt za jačanje bankarskog sektora u BiH

Vijeće ministara BiH prihvatilo je Inicijativu Ministarstva finansija i trezora  i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine  i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt jačanja…

Želite postati suvlasnik banke? Treba vam samo 37 KM!

Građani koji žele da postanu suvlasnici Vakufske banke Sarajevo sada to mogu učiniti za minimalno 37,5 KM. Naravno, njihov udio u vlasništvu za taj iznos neće biti veliki jer će posjedovati samo jednu dionicu, ali njena…