Srijeda, 28. Septembra 2022.
Tuzlanski.ba logo

Održana 57. redovna sjednica vlade Tuzlanskog kantona

57 redovna sjednica vlade tk
Preuzmite sliku

Popularno

Usvojen prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o visokom obrazovanju

57 redovna sjednica vlade tk

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je danas Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona. Razlozi za donošenje proističu iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona, koji je predvidio izmještanje Inspekcije za obrazovanja iz Ministarstva u okvir Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona. Također, donošenje izmjena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju je potrebno i zbog usklađivanja sa Okvirnim Zakonom o visokom obrazovanju, kao i zbog potrebe popune pravnih praznina i preciziranja pojedinih zakonskih rješenja. Nakon današnjeg utvrđivanja, Prijedlog će biti upućen Skupštini Tuzlanskog kantona na dalje postupanje.

DONESENA ODLUKA O OBUSTAVI IZVRŠENJA RASHODA I IZDATAKA

Nakon danas usvojene Informacije o nedostajućim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2012. godinu, Vlada Kantona je donijela Odluku kojom se, zbog smanjenih prihoda i primitaka, obustavlja izvršenje rashoda i izdataka iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. Obustava je utvrđena u trajanju od 45 dana od dana stupanja na snagu Odluke.

Izvršenje prihoda i primitaka u prvih devet mjeseci tekuće godine iznosi 198.355.075,67 KM, a unesena sredstva u Operativni plan za isti period iznose 208.767.154,41 KM, te poizilazi da je u periodu januar – septempar 2012. godine stvoren potencijalni deficit u iznosu od oko 10 miliona KM. Procjenom prihoda za IV kvartal od oko 71,5 miliona KM, a eventualnom realizacijom planiranih rashoda u iznosu od oko 13 miliona KM, bio bi eventualno stovren krajnji godišnji nedostatak sredstava u iznosu od oko 23 miliona KM.

Izuzimajući otplate zaduživanja konačan deficit u ovom slučaju bi iznosio oko 19 miliona KM.

Kako bi se navedeno stanje barem ublažilo, Vlada je danas usovjila pomenutu Odluku o obustavljanju od izvršenja rashoda i izdataka za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 4.195.411,45 KM.

OSTALE ODLUKE

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku na osnovu koje će se zaposlenicima JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla izvršiti obračun i isplata akontacije plaća, toplog obroka i isplata naknade za prevoz za mjesece septembar i oktobar 2012. godine. Naime, Odlukom Skupštine Tuzlanskog kantona o spajanju JU Srednja ekonomska škola Tuzla i JU Srednja trgovinska škola Tuzla navedene škole su spojene, a kao pravni sljednik formirano je novo pravno lice pod nazivom: JU Srednja ekonomsko-trgovinska škola Tuzla. Odluka je donesena u cilju neometane isplate plata i naknada zaposlenih, te neometanog obavljanja procesa nastave u ovoj javnoj ustanovi, imajući u vidu činjenicu da je spajanjem dvije škole u jednu novu, došlo do ukidanja dva budžetska korisnika i osnivanja novog budžetskog korisnika, a što nije utvrđeno Budžetom Tuzlanskog kantona za 2012. godinu. S tim u vezi do donošenja Izmjena i dopuna Budžeta Tuzlanskog kantona za

2012. godinu bilo je potrebno utvrditi način i postupak obračuna i isplate plaća, toplog obroka, naknada za prevoz sa posla i na posao i materijalnih troškova za novog budžetskog korisnika.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnost na Odluku o utvrđivanju Plana novčanih tokova za periodu oktobar – decembar 2012. godinu, kao i Odluku o odobravanju sredstava u operativnom planu Budžeta TK za isti period.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovom odlukom za potrebu nabavke nove i nadogradnju postojeće računarske opreme, produžavanje licenci računarskog sofware-a, te nabavku polica za arhivu Ministarstvu finansija je odobreno 39.750,00 KM, a za izgradnju centralnog grijanja u područnoj školi Pribava Javnoj ustanovi Druga osnovna škola Gračanica je odobreno 17.000,00 KM.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je saglasnost na tekst Protokola o postupku izvršenja odluka o prihvatanju zaduženja Tuzlanskog kantona radi sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja Općine Čelić i kreditnog zaduženja po sporazumu o kreditu između Bosne i Hercegovine i UnCkredit Bank Austira AG za realizaciju Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja Općine Čelić.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Odluku o dodjeli koncesije JP ” Elektroprivreda BiH”, Podružnica Tuzla za korištenje vode akumulacije „Snježnica”. Koncesija je dodijeljena na periodu od 5 godina za korištenje vode radi snabdijevanja tehnološkom vodom Termoelektrane Ugljevik, snabdijevanje vodom općinskog vodovodnog sistema Teočaka i proizvodnju električne energije. Jednokratna koncesiona naknada iznosi 27.000.00 KM, a tekuća koncesiona naknada za isporuku vode iznosi 0,003KM /m3 vode i ne može biti manja od 13.000,00 KM godišnje, a za proizvodnju električne energije iznosi 0,002KM/1kWh i en može biti manja od 1.920,00 KM godišnje.

Vlada Tuzlanskog kantona odbila je danas kao neosnovan Prigovor razriješenih članova Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača, izjavljen na Rješenje Vlade Tuzlanskog kantona o razrješenju članova pomenutog Upravnog odbora.

Vlada Tuzlanskog kantona dala je danas saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona, Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Služba za zapošljavanje TK, kao i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva industrije, energetike i rudarstva TK, čime je oblast građevinarstva i proizvodnje građevinskih materijala i formalno pravno stavljena u okvire Ministarstva industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Univerzitet u Tuzli iz reda osnivača.

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je danas Odluku o odobravanju 2.808,41 KM za plaćanje troškova mjesečnih autobuskih karata na relaciji kuća – škola/fakultet za djecu radnika „Konjuh” d.d. Živinice.

Vlada Tulanskog kantona donijela je danas Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Za predsjednika Upravnog odbora imenovan je Suad Bijedić, a članovi su Edina Kurević, Mustafa Šakić, Hasan Kamerić, Jasmin Ferizbegović, Amir Tursunović, Enes Zenunović, Dragan Obrenović, te Boris Bačić. Također, Vlada je imenovala i privremeni Upravni odbor JZU Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla. Na mjesto predsjednika imenovan je Enes Huseinagić, a članovi su Amer Odobašić, Mario Križić, Nedim Musić, Nerminka Aljukić, Fikret Suljkanović i Sead Šerak.

Tuzlanski.ba

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

   
Ključne riječi: