WHO: COVID poremetio pružanje zdravstvenih usluga u 92 posto zemalja

Anketa Svjetske zdravstvene organizacije, provedena u novembru i decembru 2021. godine, pokazuje da su osnovne zdravstvene usluge ‘ozbiljno pogođene’. Poremećaji u pružanju osnovnih zdravstvenih usluga, naprimjer programa vakcinisanja ili tretmana bolesti poput AIDS-a zabilježeni su…