porodica-djeca3

Postupci kojima roditelji pretvaraju djecu u materijaliste

Kukanje roditelja o tome da “više ne znaju kako da vaspitavaju dijete” nema istinsku podlogu jer svaki roditelj najprije vaspitava svojim postupcima, odnosno primjerima ponašanja koje će djeca nepogrešivo kopirati. Evo liste takvih primjera koji…

Odgajamo li djecu ili idiote?

Pre samo 40-50 godina skoro da i nije bilo dece od 6-7 godina koja nisu znala da upale vatru od mokrog granja i da se pripreme za noćenje u prirodi. Ta deca nisu doživljavala prirodu…