Uprava policije MUP-a TK: Apel vlasnicima oružja

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona apeluje na nosioce vatrenog oružja da oružje drže savjesno, zaključano i odvojeno u sefovima, metalnim ormarima ili sličnom spremištu koje se ne može otvoriti alatom uobičajene upotrebe, tako…

MUP TK-a i OSCE održali edukaciju za policijske službenike

Tema edukacije bila je “Najčešći oblici koruptivnih krivičnih djela u okviru postupanja policijskih službenika pred sudom”. U saradnji sa Misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini Regionalni ured Tuzla i Kantonalnim tužilaštvom Tuzlanskog kantona, dana 12.6.2023.godine…

MUP TK: Komandirima policijskih stanica naložene pojačane aktivnosti

U srijedu 07. juna održan je radni sastanak načelnika Sektora uniformisane policije Uprave policije MUP TK-a sa komandirima policijskih stanica, na kojem je razmatrano stanje sigurnosti za period januar-maj 2023.godine, sa posebnim osvrtom na stanje…

Uprava policije MUP TK vrši zaplijenu nelegalnog oružja

U sklopu redovnih poslova i aktivnosti, Uprava policije MUP Tuzlanskog kantona vrši zaplijene nelegalnog oružja, prilikom operativnih akcija, pretresanja, ograničavanja kretanja-racija, i drugo. Tako je u toku 2022.godine, oduzeto ukupno 63 komada vatrenog oružja,od čega…