UNTZ: Objavljen kalendar realizacije nastave i ispita

Nova akademska godina na Univerzitetu u Tuzli počinje 3. oktobra 2022. godine. Na osnovu člana 63. stav 1. tačka a) Zakona o visokom obrazovanju (prečišćeni tekst) (,,Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 21/21- prečišćeni tekst, 22/21-…

Prezentovan plan razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli

Plan razvoja Kampusa Univerziteta u Tuzli, postavljen i kao prioritet u kontekstu jedne od 18 mjera koje su prezentovane u Ekspozeu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića, danas je predstavljen na sastanku kojem su prisustvovali predstavnici…