Markice

Produžen rok za uplatu premije osiguranja

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obavještava osigurana lica da je rok za uplatu godišnje premije osiguranja za 2014. godinu produžen do 30 juna tekuće godine. Visina premije osiguranja za 2014. godinu iznosi 20,00 konvertibilnih maraka…