Povećanje plata policiji u RS-u

Vlada Republike Srpske (RS) usvojila je danas prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova RS-a o povećanju naknade za uslove rada policijskih službenika s srednjom i višom stručnom spremom. Predloženo je povećanje od 10 posto, a obračun će…

Povećanje najniže penzije za 3,1 posto

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o povećanju iznosa najniže penzije za 3,1 posto, počev od obračuna penzija za maj 2018. godine. Za realizaciju ove odluke zadužen je Federalni zavod…

Preporuka poslodavcima za povećanje minimalnih plaća u TK

Preporučuje se poslodavcima da, u skladu sa finansijskim mogućnostima, sagledaju mogućnosti i način da se minimalne plaće zaposlenika u realnom sektoru podignu na viši nivo, savjetodavni je zaključak sa jučer (15. maj) održane sjednice Ekonomsko…