Gojko Knežević sutra preuzima komandu nad OSBiH

General-major Gojko Knežević sutra će u Sarajevu preuzeti dužnost načelnika Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH od general-pukovnika Senada Mašovića. Svečana ceremonija primopredaje dužnosti biće održana od 15.30 do 16.40 sati u Domu Oružanih snaga BiH,…

Nakon incidenta: Sankcionisan kandidat na osnovnoj vojničkoj obuci

Oružane snage BiH su, nakon vanrednog događaja na osnovnoj vojničkoj obuci u Centru za osnovnu obuku OSBiH na lokaciji kasarne „Zaim Imamović“ u Pazariću, poduzele neophodne mjere na utvrđivanju relevantnih činjenica i odgovornosti aktera predmetnog…