Santa leda 20 puta veća od Manhattana se odvojila od Antarktika

Ogromna santa leda površine 1.270 kvadratnih kilometara, ili oko 20 puta veća od Manhattana, odvojila se od Antarktika, oko 10 godina nakon što je prvi put primijećena pukotina na ledenoj ploči “Brant”. Ovakva odvajanja ledenih…