Ko su zapravo Kurdi i zašto su važni za cijeli svijet?

Kurdi, koji su odigrali važnu ulogu u borbi protiv ISIL-a, najveći su narod na svijetu koji nema svoju državu Ko su zapravo Kurdi i zašto ih Turska napada? Evo nekoliko činjenica o ovom velikom narodu…