Hrvatska ukida jedinstveni matični broj?

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Hrvatske stavilo je na javnu raspravu Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o matičnom broju. Ukoliko zakon bude usvojen, Hrvatska će biti prva zemlja bivše Jugoslavije koja će zvanično prestati da…