U BiH će 2050. živjeti oko 8 posto manje stanovnika

Najnovije projekcije populacijskih kretanja u Europi, izrađene na temelju statistika nekoliko utjecajnih američkih i međunarodnih institucija, za iduća desetljeća najavljuju zabrinjavajuće demografske trendove u našemu dijelu svijeta. Ako je vjerovati procjenama koje se temelje na podacima…