Elektronska registracija birača i skeniranje listića

Postojeći postupci registracije birača i prijave političkih subjekata za učešće na izborima su spori, neefikasani i podložani greškama, dok su birački odbori u funkciji određenih stranaka i kandidata, a masovna je i pojava nezakonite trgovine…