Grad Tuzla kreće sa aktivnostima na smanjenju energetskog siromaštva

Grad Tuzla će zajedno sa Švicarskim Caritas-om i Centrom za ekologiju i energiju raditi na izradi i realizaciji Strategije za smanjenje energetskog siromaštva, čime će se pomoći socijalno ugroženim domaćinstvima da dugoročno i održivo smanje…

U Tuzli održana konferencija o energetskom siromaštvu

U Tuzli je u utorak održana konferencija o energetskom siromaštvu u okviru projekta “Inovacije u energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije za bolje prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje siromaštva“ (EE faza II) koji realiziraju Caritas…