Dijaspora za praznike ostavi stotine miliona maraka u BiH

Decembar, osim praznika, sa sobom donosi i pojavu koja je karakteristična za svako potrošačko društvo, a koja se izražava kroz povećanu kupnju različitih dobara, odnosno značajno veću potrošnju finansijskih sredstava za usluge. U BiH, kao…

Cirih: Bećirović razgovarao s predstavnicima bh. dijaspore u Švicarskoj

Član Predsjedništva BiH dr. Denis Bećirović razgovarao je u Cirihu (Zürich) s predstavnicima udruženja bosanskohercegovačke dijaspore u Švicarskoj. Tokom razgovora dr. Bećirović je ukazao na važnost institucionalnog povezivanja i zajedničkog rada na projektima od interesa…