Kako je izgledao idealan muškarac 1960-ih?

Magazin Time se nedavno pitao kako je izgledao idealan muškarac davnih 1960ih i koje su muške osobine ženama tog doba bile poželjne. Pretražujući tisak iz tog vremena, novinari Timea su naišli na članak objavljen u…