Ponedjeljak, 14. Juna 2021.
Tuzlanski.ba logo

Za promjenu imena ili prezimena treba vam 60 dana i puno papirologije

Preuzmite sliku

Ukoliko vam se ne sviđa ime koje ste dobili od roditelja nakon rođenja moguće je promjeniti i ime i prezime, a za to vam je potrebno nešto novca, dosta papirologije i strpljenja.

Kako je za Faktor rekla Nihada Čomor, stručna savjetnica za odnose s javnošću MUP-a Kantona Sarajevo najčešći razlozi zbog kojih građani mijenjaju ime ili prezime su zbog greške u matičnoj knjizi rođenih, zbog promjene samo jednog slova u imenu obično specifičnog za engleski alfabet, kao i iz razloga što se podnositeljima zahtjeva ne sviđa ime koje su dobili po rođenju.

Kako su kazali iz MUP-a KS, uz zahtjev za promjenu imena potrebno je priložiti i izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci, izvod iz matične knjige vjenčanih ili uvjerenje o slobodnom bračnom statusu, ovjerenu kopiju presude o razvodu braka (ako je brak razveden), kopiju lične karte, uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak, uvjerenje nadležnog poreznog organa da nema neizmirenih poreznih obaveza, uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje, da nema neizmirenih carinskih obaveza.

Ukoliko se zahtjev predaje putem opunomoćnika, potrebno je priložiti punomoć i ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva o imenu kojim se u budućnosti želi služiti, a izjavu ovjerava općinski organ, sud ili notar, te osam KM kantonalne administrativne takse.

-Zahtjev za promjenu imena ili prezimena podnosi se nadležnom sektoru za administraciju MUP-a, prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva, a zahtjev se rješava u zakonskom roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva – kazala je Čomor.

Čomor ističe da se promjena imena ili prezimena neće odobriti osobi protiv koje se vodi kazneni postupak, ili osobi koja je osuđena za kazneno djelo dok kazna nije izvršena, ili dok traju pravne posljedice osude, osobi za kojom je raspisana međunarodna potjernica, kao ni osobi za koju se utvrdi da je zahtjev podnijelo radi izbjegavanja obaveza utvrđenih aktom nadležnih organa.

-Što se tiče same procedure, važno je napomenuti da se rješenje o promjeni imena dostavlja odmah po pravomoćnosti u nadležni matični ured, kao i u organ u kojem se vode evidencije o prebivalištu građana, a sve u skladu sa Zakonom o imenu. Osoba kojoj je odobrena promjena imena ne može podnijeti novi zahtjev za promjenu imena u roku od pet godina od dana izvršenog upisa promijenjenog imena u matične knjige, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije propisano – pojašnjava Čomor.

Iz MUP-a ističu da je osoba koja je promijenila ime ili prezime, dužna u roku od 15 dana od dana izvršenog upisa promjene u matične knjige podnijeti zahtjev za zamjenu ličnih dokumenata, lične karte, pasoša, vozačke dozvole i drugih dokumenata. (Tuzlanski.ba)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: ,