Srijeda, 17. Aprila 2024.
Tuzlanski.ba logo

PSBiH: Naložene pripreme za raspisivanje konkursa i izbor članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa

Preuzmite sliku

Na sjednici Zajedničke komisije za administrativne poslove Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojena je Odluka o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju prava na naknadu za rad članovima Ad hoc komisije PSBiH za provođenje postupka imenovanja članova Savjeta Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine. 

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o rasporedu kancelarijskog prostora za rad klubova poslanika u Predstavničkom domu PSBiH.

Usvojen je i Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za period od 1. januara do 31. decembra 2023. godine.

Zajednička komisija za administrativne poslove PSBiH razmotrila je informaciju Kancelarije sekretara Zajedničke komisije za administrativne poslove u vezi sa stupanjem na snagu Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH, te obavezama koje proizlaze iz tog zakona.

S tim u vezi, Zajednička komisija usvojila je nekoliko zaključaka. Primljena je k znanju informacija koju je dostavila Kancelarija sekretara Zajedničke komisije za administrativne poslove. Nalaže se Kancelariji sekretara Zajedničke komisije za administrativne poslove da, u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, pripremi svu relevantnu dokumentaciju potrebnu za raspisivanje konkursa i provođenje postupka za izbor članova Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama na nivou Bosne i Hercegovine. Nalaže se sekretarima domova PSBiH da pokrenu proceduru izmjene odredbi poslovnika u dijelu nadležnosti Zajedničke komisije za administrativne poslove i usklade ih sa odredbama Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama na nivou BiH.

Na osnovu Zaključka Predstavničkog doma PSBiH od 28. februara 2024. godine, Zajednička komisija za administrativne poslove, razmatrajući akt Kancelarije sekretara Zajedničke komisije za administrativne poslove od 7. marta 2024. godine, zaključila je da obaveza iz Zaključka o izmjeni podzakonskih akata o korištenju službenih vozila, u konkretnom slučaju Pravilnika o korištenju službenih vozila PSBiH, nije primjenjiva, propisno formulisana, te da je u konačnici diskriminatorna.

Zajednička komisija verifikovala je i rješenja koja je donio Kolegijum ili predsjedavajući Zajedničke komisije u skladu sa važećim aktima i propisima, a odnose se na statusna pitanja poslanika i delegata PSBiH, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću PSBiH.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje