Srijeda, 30. Novembra 2022.
Tuzlanski.ba logo

Policajci državnih policijskih agencija planiraju generalni štrajk

Preuzmite sliku

Upravni odbor Sindikata Državne agencije za istrage i zaštitu održao je sjednicu na kojoj je razmatrana trenutna situacija i katastrofalan odnos vlasti prema uposlenim u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu u pogledu sve lošijeg standarda uposlenih zbog stagniranja ličnih primanja od 2012. godine i stalnog rasta troškova života zbog čega su pojedine kategorije uposlenih sa platom od 475,68 do 665,00 KM dovedene na rub egzistencije dok ni ostalima nije mnogo bolje.

Na sastanku je razmotren i prijedlog Odluke o osnovici za obračun plate u 2022. godini koji je Ministarstvo finasija i trezora uputilo prema Vijeću ministara u iznosu od 535,00 KM, kao i prijedlog regresa u iznosu od 300 KM, kojom prilikom je istaknuto da navedenim prijedlogom Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, najnižu platu u institucijama Bosne i Hercegovine koja trenutno iznosi 475,68 KM povećava na 535,00 KM dok je istovremeno u Federaciji BiH ista u iznosu 543,00 KM a u Republici Srpskoj 590,00 KM, čime opet uposlene u institucijama ostavlja sa najnižim primanjima u Bosni i Hercegovini, piše Patrija.

Imajući u vidu i druge probleme zbog kojih uposleni u Agenciji “sastavljaju kraj s krajem” Upravni odbor je donio niz zaključaka.

“Od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtijevati utvrđivanje osnovice za obračun plate u iznosu od najmanje 630,00 KM obzirom da osnovica za obračun plate za 2022. godinu u iznosu od 535,00 KM koju je predložilo Ministarstvo finansija i trezora BiH predstavlja nedovoljan iznos povećanja imajući u vidu cijene potrošačke korpe u 2009. godini kada je ista primjenjivana i danas; od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtijevati utvrđivanje regresa za 2022. u vrijednosti osnovice za obračun plate obzirom da je predloženi iznos od 300,00 KM ponižavajući; od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtijevati povećanje toplog obroka sa sadašnjih 8,00 KM na 12,00 KM; od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtijevati hitnu izmjenu Odluke o visini, načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prijevoz na posao i prijevoz s posla u institucijama Bosne i Hercegovine obzirom da je u vrijeme utvrđivanja iznosa naknade cijena goriva iznosila 1,7 KM a danas iznosi 2,6 KM; od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine zahtijevati povećanje izmjenu sa Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava uposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine na naknadu za službeno putovanje u pogledu izmjene iznosa dnevnice sa 25,00 na 50,00 KM te eventualnog različitog definisanja „službenog putovanja“ i „operativnog rada“ policijskih službenika”, navodi se u zaključcima.

Problemi u policijskim agencijama

Također traže od ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine pismenim putem zahtijevati hitan sastanak kako bi istog upoznali sa zahtjevima Sindikata, obzirom da od njegovog imenovanja do danas isti nije održao ni jedan sastanak sa predstavnicima Sindikata i pokazao interes za rješavanje problema sa kojima se susreću uposleni u policijskim Agencijama.

Prema onome što su zaključili počinju aktivnosti i konsultacije sa Sindikatom Granične policije Bosne i Hercegovine i Direkcije za koordinaciju policijskih tijela na pripremi generalnog štrajka u skladu sa odredbama Zakona o štrajku u institucijama Bosne i Hercegovine.

Upravni odbor je zauzeo stav da ukoliko zajedničke aktivnosti Saveza sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini izostanu u periodu do 10.03.2022. godine, Sindikat će nakon toga samostalno započeti sa realizacijom istih. (NAP)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje