Srijeda, 22. Septembra 2021.
Tuzlanski.ba logo

Najviše nezaposlenih među mladima od 15. do 24. godine i više je muškaraca

Preuzmite sliku

Nezaposlenost je jedan od najvećih problema u BiH. Nakon dugo vremena, kako je saopšteno iz Agencije za rad i zapošljavanje BiH, u protekloj godini zabilježila je pozitivne promjene. Broj zaposlenih u BiH 2016. konstantno je bio u porastu, piše Večernji list BiH.

Novčane naknade

“Povećanje broja zaposlenih je doprinijelo smanjenju stope nezaposlenosti koja je u decembru 2016. iznosila 40,9% i u odnosu na isto razdoblje 2015. smanjila se za 1,8%, dok je prosječan broj nezaposlenih u BiH u 2016. iznosio 521.357 i manji je za 3,8% u usporedbi s istim razdobljem 2015.”, rekao je ravnatelj Agencije Muamer Bandić.

Na evidencije zavoda i službi zapošljavanja u BiH u 2016. prijavile su se 107.893 osobe kojima je prestao radni odnos i taj broj je povećan u odnosu na isto razdoblje 2015. za 4,76%. Kao i ranijih godina, najveći broj nezaposlenih čine osobe s trećim stupnjem obrazovanja, KV radnici – 33,13%, te radnici sa SSS – 27,99%. U strukturi osoba koje traže posao, zaključno s 31. 12. 2016., NKV radnika je 137.072 ili 26,88%, PKV 8721 ili 1,71%, KV 168.960 ili 33,13%, VKV 2513 ili 0,49%, NSS 1361 ili 0,27%, SSS 142.777 ili 27,99%, VŠS 7172 ili 1,41% i VSS 41.446 ili 8,13%. U 2016. poslodavci su zavodima i službama zapošljavanja poslali 62.528 zahtjeva za zapošljavanjem novih radnika. Ovaj broj je veći u odnosu na 2015. za 19.049 ili 43,8%. U decembru 2016. novčanu naknadu koristilo je 13.056 osoba ili 2,6% od ukupnog broja registriranih nezaposlenih. U istom razdoblju 2015. novčanu naknadu koristilo je 12.716 osoba, što ukazuje da se ovaj broj povećao za 340 osoba ili 2,7%. Pravo na zdravstvenu zaštitu ostvarilo je 417.497 osoba ili 81,9% od ukupno registrirane nezaposlenosti u BiH.

Kada se radi o broju zaposlenih u BiH u 2016., i tu su zabilježeni pomaci. Tako je broj zaposlenih bio u porastu u odnosu na 2015. i to za 2,1%. U 2016. broj zaposlenih u sektoru poslovanja nekretninama bio je veći za 13,9%, u sektoru administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti za 7,3%, u sektoru djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane za 6,3%, u sektoru poljoprivreda, šumarstva i ribolova za 6%, a u sektoru ostalih uslužih djelatnosti za 5,3% u odnosu na isto razdoblje 2015. Najveće smanjenje zabilježeno je u sektorima financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1,5%, vađenja ruda i kamena 1,4%, i javne uprave i obrane te obveznog socijalnog osiguranja 0,9%. Kako bi dobili međunarodno usporedive podatke o tržištu rada, Agencija za statistiku BiH, Zavod za statistiku FBiH i Zavod za statistiku RS-a su od 2006. počeli s redovitim anketama o radnoj snazi na godišnjoj razini. Prema rezultatima ankete za 2016., u BiH radnu snagu (ekonomski aktivno stanovništvo) činilo je 1,074.000 osoba, dok je broj neaktivnih iznosio 1,415.000.

Škola i zanimanje

U okviru radne snage zaposlenih je bilo 801.000 i 273.000 nezaposlenih. Anketna stopa nezaposlenosti je značajno manja od registrirane i na nivou BiH za 2016. iznosila je 25,4%. U odnosu na 2015. manja je za 2,3%. Stopa nezaposlenosti bila je najviša među mladima starosti od 15. do 24. godine i iznosila je 54,3%, koja se također smanjila u odnosu na 2015. za 8%. I broj aktivnih i neaktivnih osoba koje čine radno sposobno stanovništvo smanjio se u odnosu na 2015. za 3,5%. Radna snaga – aktivno stanovništvo smanjila se za 5,5%.

Broj zaposlenih osoba manji je za 2,6%, dok se broj nezaposlenih smanjio za 13,3% u odnosu na 2015. Stopa zaposlenosti veća je u odnosu na 2015. za 0,3% i u 2016. je 32,2%, a prema anketi, spolna struktura nezaposlenih je: 54,9% muškaraca i 45,1% žena. Obrazovna struktura nezaposlenih pokazuje da najveći udio, 70,1%, čine osobe sa završenom srednjom školom, 16,6% su s osnovnim obrazovanjem i niže, dok je 13,4% završilo višu školu, fakultet, akademiju, magisterij ili doktorat. Agencija za rad i zapošljavanje u 2016. posredovala je u zapošljavanju ukupno 5857 bh. građana. Od toga je u Sloveniji zaposleno 4778, a u Njemačkoj 1079 bh. građana.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje

Ključne riječi: , ,