Utorak, 16. Aprila 2024.
Tuzlanski.ba logo

Kredit od 8 miliona eura: Vlada FBiH najavila energetsku obnovu zgrada javne namjene u TK

Preuzmite sliku

U toku 8. sjednica Vlade Federacije BiH, koja se danas održava u Mostaru.

Vlada Federacije BiH, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, utvrdila je i u parlamentarnu proceuduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH.

Kako je obrazloženo, cilj izmjena i dopuna je prilagođavanje zakonodavnog okvira potrebama investitora radi stvaranja što boljeg i efikasnijeg privrednog ambijenta u Federaciji BiH.

Izmjenama i dopunama ovog zakona predviđeno je osnivanje komore inženjera u građevinarstvu Federacije BiH, a s ciljem unapređenja uslova za obavljanje stručnih poslova u oblasti prostornog i urbanističkog planiranja, projektovanja, građenja građevina i zahvata u prostoru i drugih oblasti značajnih za planiranje i izgradnju. Svrha komore je ostvarivanje interesa inženjera arhitektonske, građevinske, geodetske, mašinske, elektrotehničke i saobraćajne, kao i drugih koji sudjeluju u sektoru građevinarstva.

Ovim zakonskim rješenjima, pored ostalog, propisuje se provođenje postupka izdavanja e-dozvola u oblasti građenja. Bolji uslovi poslovanja pružit će mogućnost investitorima da lakše dobiju dozvola, odnosno da se unaprijedi funkcionalnost sistema i upravnih akata. Također, otklonit će se i potreba da podnosioci zahtjeva lično posjećuju pojedine institucije, što će značajno smanjiti vrijeme potrebno za dobijanje dozvola. S ciljem olakšavanja investitorima i omogućavanja da što brže dođu do potrebnih akata o građenju, izmjenama zakona predloženo je i skraćenje rokova za izdavanje akata o građenju.

 • Na projektu e-sistema je aktivno radilo Federalno ministarstvo prostornog uređenja u saradnji sa USAID-om, s obzirom na to da važeći zakon ne sadrži odredbe za uvođenje elektronskog sistema izdavanja dozvola u oblasti građenja.

  Inače, radi se o propisu koji je, između ostalih, Vlada povukla iz Parlamenta, a za koji je Ministarstvo zatražilo nastavak parlamentarne procedure, te je na današnjoj sjednici razmatran i utvrđen.

  Također, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, usvojila je Nacrt programa javnih investicija Federacije BiH 2024-2026. godina. Radi se o trogodišnjem dokumentu koji sadrži pregled ulaganja u projekte sa podacima o ukupno potrebnim i utrošenim, te sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, granta i drugih izvora.

  Prema danas usvojenom Nacrtu, ukupna vrijednost projekata uključenih u Program javnih investicija FBiH 2024-2026. godina iznosi 17.574,24 miliona KM. Od toga se 8.770,56 miliona KM odnosi na 72 kandidovana projekta, 6.702,21 miliona KM na 58 projekata čija je implementacija u toku, te 2.101,47 miliona KM na sedam odobrenih projekata.

 • Inače, Program javnih investicija FBiH služi Vladi Federacije kao osnov za bolje planiranje i upravljanje sredstvima razvoja, uz dugoročni cilj povezivanja ovog programa sa procesom strateškog planiranja i budžetiranja. Vlada na prijedlog Federalnog ministarstva finansija svake godine usvaja ovaj program nakon procesa prikupljanja podataka od učesnika u procesu planiranja investiranja.

  U izradi, osim Federalnog ministarstva finansija i Komisije za Program javnih investicija FBiH, učestvuju federalni organi uprave, vlade kantona, nadležni kantonalni organi, kantonalni organi uprave, jedinice lokalne samouprave, samostalne upravne organizacije, specijalizirane organizacije i posebna tijela (zavodi, direkcije, agencije, instituti i sl. ) i javna preduzeća.

  Također, Vlada FBiH danas je primila na znanje informaciju o utrošku sredstava u 2022. godini kojima su finansirani projekti uključeni u Program javnih investicija FBiH. Federalno ministarstvo finansija zaduženo je da ovu informaciju objavi na svojoj internet stranici.

 • Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva finansija, podržala inicijativu da se kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) osiguraju sredstva za realizaciju Projekta „Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona“, u iznosu do 8.000.000 eura.

  Prihvaćena je informacija o kreditu EBRD-a za realizaciju ovog projekta. U informaciji je navedeno da je 1. juna 2023. godine Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dostavilo inicijativu za pokretanje procedure za kreditno zaduženje kod EBRD-a za finansiranje ovog projekta. Po prijemu prijedloga za pokretanje incijative za zaduživanje, a na osnovu dokumentacije koju je dostavilo Ministarstvo finansija TK, te uzimajući u obzir iznos servisiranja postojećeg duga koji dospijeva u svakoj narednoj godini, izvršena je analiza i procjena kreditne sposobnosti Tuzlanskog kantona. Na osnovu urađene analize i procjene kreditne sposobnosti, utvrđeno je da postoji mogućnost otplate dospjelih obveza za servisiranje planiranog zaduženja, pod pretpostavkom zadržavanja godišnjih prihoda na istom nivou ili eventualnog povećanja istih.

  Zaključkom su zaduženi Federalno ministarstvo finansija i Tuzlanski kanton da u Tim za pregovore o ovom kreditu imenuju svoje ovlaštene predstavnike, a konačna odluka o zaduženju bit će donesena po okončanju pregovora sa EBRD-om sa kojim će se utvrditi konačni uslovi kreditnog zaduženja. Krajnji dužnik po ovom kreditnom zaduženju je Tuzlanski kanton.

  Federalno ministarstvo finansija će Vladi podnijeti informaciju o pregovorima, kao i tekst usaglašenog ugovora između Bosne i Hercegovine i EBRD-a. Također, Ministarstvo je zaduženo da ovaj zaključak dostavi Ministarstvu finansija i trezora BiH radi provođenja dalje procedure u vezi s kreditnim zaduženjem.

  Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje