Srijeda, 29. Maja 2024.
Tuzlanski.ba logo

Klimatske akcije mogu biti prilika za poticanje razvoja zemlje

Preuzmite sliku

Na nedavno održanoj radionici prisustvovalo je oko četrdeset predstavnika i predstavnica relevantnih institucija i domaćih eksperata koji su učestvovali u izradi izvještaja.

Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP) organizovao je završnu radionicu projekta ‘‘Priprema Četvrtog nacionalnog izvještaja i Trećeg dvogodišnjeg izvještaja o emisijama stakleničkih gasova u BiH”, koji je u prethodne četiri godine realizovan u partnerstvu sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Odjeljenjem za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove Brčko Distrikta BiH, a uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF).

Cilj projekta je bio da pruži podršku BiH u izradi ovih izvještaja čime ispunjava obaveze koje kao država potpisnica ima prema Okvirnoj konvenciji Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC). Ovi dokumenti daju smjernice za integraciju pitanja klimatskih promjena u državne i sektorske razvojne ciljeve, te daju osnovu za realizaciju klimatskih akcija kako bi se potaknuo ekonomski rast, otvaranje radnih mjesta i rješavanje ključnih društvenih nejednakosti, a istovremeno gradila ekonomija koja je otporna na negativne klimatske efekte.

U okviru izvještaja ažurirane su i unaprijeđene informacije vezane za klimatske promjene u BiH: inventar emisija stakleničkih gasova, analizirana je osjetljivost i mogućnost prilagođavanja, izvršena procjena potencijala za ublažavanje klimatskih promjena i smanjenje emisija što su osnovne smjernice za planiranje mjera u borbi protiv negativnih efekata klimatskih promjena.

Na nedavno održanoj radionici prisustvovalo je oko četrdeset predstavnika i predstavnica relevantnih institucija i domaćih eksperata koji su učestvovali u izradi ovih izvještaja. Učesnici radionice su istakli da je BiH posljednjih godina posebno zahvaćena ekstremnim klimatskim promjenama, od intenzivnih padavina do toplotnih valova, od suša do poplava, koji pored gubitaka ljudskih života dovode do značajnih materijalnih i finansijskih gubitaka, te je neophodno preduzeti hitne i konkretne korake za smanjenje ovih negativnih efekata. Istaknuto je da pored toga što utvrđuju postojeće stanje i pozivaju na akcije, ovi strateški dokumenti predstavljaju značajan plan za razvoj zemlje, jer povezuju zaštitu okoliša i borbu protiv klimatskih promjena sa ključnim pitanjima njenog socio-ekonomskog razvoja.

  • Igor Jevtić, predstavnik Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i član Upravnog odbora projekta je istakao važnost strateških dokumente koje je BiH u ovoj oblasti usvojila: „Pored ova dva izuzetno značajna dokumenta, u sklopu aktivnosti ovog projekta, BiH je u proteklom periodu usvojila revidinirani Utvrđeni doprinos BiH (NDC) 2020-2030. Drugi izuzetno važan dokument je Strategija prilagođavanja na klimatske promjene, koja je nakon usvajanja od strane entitetskih vlada upućena je na usvajanje od strane Savjeta ministara BiH. Što se tiče Četvrtog nacionalnog i Trećeg dvogodišnjeg izvještaja, smatram da su oni prilično važni za BiH obzirom da su u njima analizirane emisije stakleničkih gasova za period od 2015. do 2018. koji je također veoma značajan podatak za evropsku Energetsku zajednicu. Želio bih da se zahvalim UNDP-u na dosadašnjoj uspješnoj saradnji na ovom i svim dosadašnjim projektima u oblasti prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promjena.“

    Slađana Bundalo, voditelj projekta u ime UNDP-a je predstavila postignute rezultate i naglasila da UNDP pruža značajnu podršku vlastima u BiH da ispune svoje klimatsko obećanje dato u Nacionalno utvrđenim doprinosima koje je u srcu Pariškog sporazuma i predstavlja obećanje zemalja da smanje svoje emisije gasova i prilagode se negativnim uticajima klimatskih promjena. Istakla je da je neophodno da se u BiH uspostavi institucionalni i pravni okvir za dalje procese izvještavanja prema Okvirnoj konvenciji o klimatskim promjenama i za ispunjavanje drugih međunarodnih obaveza kada su u pitanju klimatske promjene.

    Prof. dr. Melisa Ljuša koja  je učestvovala u projektu izrade Četvrtog nacionalnog i Trećeg dvogodišnjeg izvještaja je istakla: „Zahvaljujući projektnim aktivnostima UNDP-a u BiH se trenutno radi na uspostavljanju takozvanog MRV sistema, odnosno sistema za monitoring, izvještavanje i verifikaciju podataka o klimatskim promjenama. Kroz projektne aktivnosti usmjereni smo na institucionalizaciju uspostave inventara emisija stakleničkih gasova, koji će zapravo pomoći da sa projektnog pristupa pređe u institucionalne okvire, gdje će naša ministarstva, tehničke institucije i široka grupa zainteresovanih strana imati svoju ulogu bilo u dostavljanju podataka ili u analizama i sl. Ovaj sistem zahtjeva učešće svih ključnih institucija, vrijeme i naravno sredstva za njegovu uspostavu u cilju osiguranja njegove održivosti. On će pomoći da na jednom mjestu imamo baze podataka o emisijama gasova i jasne uloge i odgovornosti u pripremi  inventara emisija. Na kraju, veoma je važno naglasiti da ćemo ovim stvoriti osnovu da se osiguraju vrlo značajna finansijska sredstva za projekte i jasno definisati u kojem smjeru trebaju da idu mjere prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promjena u BiH.“

    Očekuje se da ovi izvještaji uskoro  budu usvojeni od strane Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i podneseni prema Sekretarijatu Okvirne konvencije o klimatskim promjenama te da će se u narednom periodu raditi na pripremi sljedećeg ciklusa izvještavanja o klimatskim promjenama.

    Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje