Ponedjeljak, 3. Oktobra 2022.
Tuzlanski.ba logo

Imena žrtava genocida koje će danas biti ukopane u Potočarima

Preuzmite sliku

U Memorijalnom centru u Potočarima danas će biti obavljena kolektivna dženaza i ukop posmrtnih ostataka još 127 žrtava genocida počinjenog na području Srebrenice u julu 1995. godine.

Spisak žrtava koje će danas biti ukopane:

1. Hariz (Adem) Ademović (1971.)
2. Ramiz (Huso) Ademović (1974.)
3. Mujka (Mujo) Ademović (1953.)
4. Mustafa (Mujo) Ademović (1960.)
5. Enez (Salko) Ahmetović (1943.)
6. Fahrudin (Ćazim) Alibašić (1977.)
7. Mujaga (Hajrudin) Alić (1978.)
8. Sajto (Himzo) Alić (1962.)
9. Nezir (Ibrahim) Alić (1941.)
10. Sejdalija (Ibrahim) Alić (1966.)
11. Muhidin (Mustafa) Alić (1971.)
12. Vahdet (Ševko) Alić (1974.)
13. Alija (Vehbija) Ališević (1937.)
14. Vehbija (Šerif) Aljkanović (1949.)
15. Ismet (Halil) Avdić (1977.)
16. Safet (Halil) Avdić (1974.)
17. Suljo (Ohran) Bećirović (1965.)
18. Ekrem (Nurif) Beganović (1962.)
19. Mehmed (Muharem) Begović (1959.)
20. Mujo (Mehmed) Budić (1958.)
21. Elvir (Osman) Bumbulović (1973.)
22. Nermin (Osman) Bumbulović (1978.)
23. Omer (Alija) Burić (1938.)
24. Nijaz (Omer) Burić (1978.)
25. Emir (Rašid) Čivić (1976.)
26. Šemso (Osman) Ćatić (1954.)
27. Nijaz (Mešan) Dautović (1967.)
28. Bekto (Bego) Dervišević (1965.)
29. Jusuf (Šerif) Dudić (1932.)
30. Ibrahim (Meho) Durić (1958.)
31. Jusuf (Nurija) Džanić (1947.)
32. Aljo (Hamdija) Đogaz (1970.)
33. Hajrulah (Alija) Đozić (1942.)
34. Alija (Hajrulah) Đozić (1973.)
35. Avdo (Ibrahim) Fejzić (1955.)
36. Salim (Ohran) Fejzić (1971.)
37. Redžo (Muhamed) Gušter (1959.)
38. Mustafa (Hajro) Hadžović (1918.)
39. Zoran (Alaga) Halilović (1961.)
40. Mujo (Husejn) Halilović (1929.)
41. Asim (Idriz) Halilović (1941.)
42. Mustafa (Mujo) Hamidović (1965.)
43. Adil (Fadil) Hamzabegović (1961.)
44. Kadrija (Salčin) Hasanović (1962.)
45. Enez (Šaban) Hasanović (1975.)
46. Šaban (Nezir) Hodžić (1977.)
47. Šahin (Šahmo) Hodžić (1939.)
48. Sakib (Muradif) Hožbo (1960.)
49. Ibrahim (Mehmed) Hrnjić (1965.)
50. Sabrija (Ibrahim) Hrustić (1965.)
51. Hasan (Mehmed) Hrustić (1933.)
52. Ibrahim (Salkan) Hrustić (1942.)
53. Nedžad (Nurko) Hrvačić (1967.)
54. Izam (Ibiš) Ibišević (1976.)
55. Idriz (Nurif) Ibrahimović (1945.)
56. Ilijaz (Zuhdija) Ikanović (1961.)
57. Šaban (Ahmet) Jahić (1943.)
58. Hasib (Juso) Jahić (1956.)
59. Idriz (Šemso) Jahić (1954.)
60. Munib (Alija) Jusić (1941.)
61. Hamdija (Juso) Jusić (1975.)
62. Sulejman (Jusuf) Jusufović (1948.)
63. Ramo (Aljo) Kabilović (1962.)
64. Aljo (Omer) Kabilović (1934.)
65. Husein (Medo) Kadrić (1935.)
66. Fikret (Suljo) Kadrić (1952.)
67. Esad (Džemal) Kamenica (1978.)
68. Bekir (Atif) Kandžetović (1958.)
69. Ibrahim (Atif) Kandžetović (1966.)
70. Sabit (Mahmut) Krdžić (1964.)
71. Hasan (Bajro) Kuduzović (1935.)
72. Šefik (Himzo) Ljeskovica (1970.)
73. Fadil (Abdulah) Malkić (1935.)
74. Ibrahim (Abdulah) Malkić (1942.)
75. Kiram (Meho) Mehić (1968.)
76. Meho (Smajl) Mehić (1949.)
77. Fahrudin (Ahmet) Mehmedović (1977.)
78. Smajil (Ćamil) Mehmedović (1955.)
79. Avdurahman (Avdo) Memić (1953.)
80. Halil (Avdurahman) Memić (1979.)
81. Avdija (Emin) Memić (1980.)
82. Hasan (Meho) Memić (1921.)
83. Meho (Ibran) Mešanović (1942.)
84. Ćazim (Redžo) Muhić (1960.)
85. Sabrija (Asim) Mujanović (1957.)
86. Bajro (Tale) Mujičić (1966.)
87. Juso (Husein) Muminović (1943.)
88. Senad (Nurija) Musić (1969.)
89. Senaid (Osman) Musić (1976.)
90. Jusuf (Sado) Mustafić (1963.)
91. Mirsad (Sado) Mustafić (1976.)
92. Safet (Salih) Mustafić (1944.)
93. Huso (Mujo) Muškić (1930.)
94. Avdulah (Avdo) Omerović (1946.)
95. Salim (Husein) Omerović (1973.)
96. Samir (Husein) Omerović (1976.)
97. Salih (Mujo) Omerović (1939.)
98. Sabrija (Šahin) Omerović (1965.)
99. Ćazim (Idriz) Orić (1932.)
100. Osman (Mujo) Osmanović (1928.)
101. Faruk (Šahman) Osmanović (1973.)
102. Sadat (Suljo) Pitarević (1977.)
103. Mirzet (Abdulah) Pudilović (1979.)
104. Ramiz (Juso) Ramić (1951.)
105. Šemsudin (Ramo) Ramić (1968.)
106. Esed (Alija) Salihović (1935.)
107. Mevludin (Esed) Salihović (1963.)
108. Sejdalija (Esed) Salihović (1962.)
109. Rahman (Huso) Salihović (1958.)
110. Almir (Nazif) Salihović (1978.)
111. Mevlid (Mehmed) Salkić (1978.)
112. Sejdalija (Mehmed) Salkić (1972.)
113. Amir (Ramo) Salkić (1969.)
114. Osmo (Osman) Selimović (1935.)
115. Midhat (Ramo) Selimović (1967.)
116. Hasib (Ibro) Sinanović (1920.)
117. Mujo (Mehan) Smajlović (1947.)
118. Bekto (Omer) Smajlović (1946.)
119. Kadrija (Munib) Suljić (1961.)
120. Mirsad (Mustafa) Suljić (1969.)
121. Adil (Hamid) Šabić (1969.)
122. Ibrahim (Osman) Tabaković (1952.)
123. Sead (Hemed) Tihić (1972.)
124. Mujo (Huska) Udovčić (1938.)
125. Amil (Atif) Uzunović (1943.)
126. Adem (Ismet) Zuhrić (1958.)
127. Fikret (Husein) Zukić (1962.)

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje