Utorak, 20. Mart 2018.
Tuzlanski.ba logo
Preuzmite sliku

Bivša predsjednica Suda BiH negira navode krivične prijave

Na krivičnu prijavu koju je protiv nje podnio bivši sekretar Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine (VTK BiH) zbog štete koja mu je nanesena u sudskom sporu, bivša predsjednica Suda BiH Meddžida Kreso je kazala da je postupala u skladu sa zakonom i ovlastima.

Kreso je rekla da je “postupala s ovlaštenjima iz opšteg propisa, Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine, kojim je propisana stvarna nadležnost Suda i odgovornosti predsjednika Suda”, javlja Birn.

Faruk Jašarević, bivši sekretar VTK-a BiH, podnio je 19. aprila krivičnu prijavu protiv Kreso i još trojice sudija Suda BiH. On je pojasnio da je predsjednica Suda BiH pri pravljenju godišnjeg rasporeda – za što je, po zakonu, ovlašten i odgovoran predsjednik Suda BiH – povjerila rješavanje predmeta u izvršnim postupcima osiguranja sudijama građanskog odjeljenja.

Prema Jašareviću, zakonom je propisano da izvršni postupak i postupak osiguranja provodi i odluke donosi sudija pojedinac iz Upravnog odjeljenja Suda BiH a po žalbi i prigovorima postupa Vijeće Upravnog odjeljenja sastavljeno od troje sudija.

Kreso je, kako navodi Jašarević, omogućila Vijeću Apelacionog odjeljenja Suda BiH da krši zakon i donosi nezakonite odluke, potičući i čineći odlučnu radnju bez koje navedene osobe ne bi bile u poziciji.

Kreso je u izjavi za Balkansku istraživačku mrežu Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) kazala da je Zakonom o izvršnom postupku pred Sudom BiH regulisano da po žalbi, odnosno prigovoru na odluku sudije pojedinca u izvršnom postupku Upravnog odjeljenja, odlučuje vijeće Upravnog odjeljenja Suda.

“Ovu nelogičnost i neadekvatnost navedene zakonske odredbe Sud BiH je pokušao otkloniti još 2012. godine, davanjem prijedloga Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) da pokrene inicijativu za izmjene i dopune zakona u tom smislu, jer sadašnje zakonsko rješenje, u ovom dijelu odlučuje Vijeće Upravnog odjeljenja, protivno je principima građanskog prava, višedecenijskoj sudskoj praksi u BiH i odredbama da se u izvršnom postupku primjenjuju pravila parničnog postupka, a ne upravnog postupka”, smatra Kreso.

Prema njenim riječima, zbog općepoznatih problema kada je u pitanju donošenje zakona koji regulišu rad Suda BiH, ovaj prijedlog nikada nije ušao u parlamentarnu proceduru.

“Nužno je istaći da navedenim rasporedom sudija od strane predsjednice Suda nisu povrijeđena bilo kakva prava stranaka u postupku, jer je o njihovim pravima odlučivao stvarno i mjesno nadležni sud – samo drugostepeno, umjesto prvostepenog vijeća Suda, koje je, za razliku od upravnog vijeća, i stručnije i specijalizovanije da rješava u građanskim postupcima, kakav je i izvršni postupak – postupak izvršenja sudskih odluka”, pojasnila je Kreso.

Ona tvrdi da je u konkretnom slučaju postupala u skladu s ovlaštenjima i odgovornostima predsjednika Suda, a to je odgovornost za imenovanje sudija u različita odjeljenja i vijeća te, po potrebi, određivanje i nadležnog odjeljenja.

“Odredbom člana 13. Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine, uspostavljena su tri odjeljenja Suda, i to: Upravno odjeljenje, Krivično odjeljenje i Apelaciono odjeljenje. Istom odredbom je propisano da se od sudije iz drugog odjeljenja može tražiti da sudi u Apelacionom odjeljenju. Prema odredbi člana 16. Zakona o Sudu Bosne i Hercegovine, Apelaciono odjeljenje se sastoji od tri odjela, s tim što Odjel III, između ostalog, odlučuje i po žalbama na odluke Upravnog odjeljenja”, naglasila je Kreso.

Upravo u ovoj odredbi, tvrdi ona, sadržano je ovlaštenje predsjednika Suda da svojom odlukom rasporedi sudije drugostepenog građanskog vijeća Apelacionog odjeljenja da privremeno, zbog potrebe poslova i blagovremenog i ažurnog rješavanja predmeta, odlučuje po žalbama na odluke sudije u izvršnom postupku Upravnog odjeljenja.

“Dakle, da u tim predmetima drugostepeno vijeće Apelacionog odjeljenja bude privremeno, istovremeno raspoređeno i za rješavanje predmeta po žalbama na prvostepene odluke sudije za izvršni postupak Upravnog odjeljenja”, kazala je Kreso.

U izjavi za BIRN BiH Jašarević je rekao da je dokazao da je smjena s funkcije sekretara VTK-a bila nezakonita i da ima pet presuda za povratak na raniju funkciju. Presude je, kako tvrdi, donio Općinski sud u Sarajevu te Sud BiH.

“Prošao sam cjelokupan parnični postupak, gdje je VTK-u naloženo da me vrati, ali neko ne poštuje sudske presude. Ovo ili je učinjeno iz koristoljublja, ili je neko uzeo novac”, dodao je Jašarević.

Tuzlanski.ba možete pratiti i putem aplikacija za Android i iPhone mobilne uređaje